NOVINKY 2022/2023

Letné prázdniny

01. júla 2023  –  31. augusta 2023

Úradné hodiny:
03.07.2023 – od 8.30 do 12.00 hod.
04.07.2023 – od 8.30 do 12.00 hod.
10.07.2023 – od 8.30 do 12.00 hod.
31.07.2023 – od 8.30 do 12.00 hod.
21.08.2023 – od 8.30 do 12.00 hod.
30.08.2023 –od 8.30 do 12.00 hod.
31.08.2023 – od 8.30 do 12.00 hod.


Odporúčané (nie povinné) školské potreby pre žiakov jednotlivých ročníkov:
Presné a podrobné informácie dostanú žiaci na prvých vyučovacích hodinách. 

1. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
2. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
3. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
4. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
5. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
6. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
7. ročník_Základné odporúčané šk. poreby
8. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
9. ročník_Základné odporúčané šk. potreby


Slávnostné ukončenie šk.r. 2022/2023

30.06.2023

viac …


Výlet jaskyňa Driny

2. A + 2. B

viac…


Koncoročný výlet – Dunajská divočina, zámok Orth

 22.6. 2023 – 6.B

viac


ERASMUS+

Poďme sa zlepšovať!

viac…


Senecké pero – literárna súťaž

21.06.2023

viac …


Naše bubliny a slonia pasta  – chémia

7.A+7.B

viac…


Koncoročný výlet – Čuňovo areál vodných športov

20.6.2023 – 7.A+ 7.B

viac…


PLAVECKÝ VÝCVIK

12.6 -16.6.2023

viac…


VČELÁRSKA PASEKA+ VÝLET MALKIA PARK

1.A, 1.B EXKURZIA

viac…


KONCOROČNÝ ŠKOLSKÝ VÝLET – BUDAPEŠŤ

6.A, 8.A

viac…


ŠPORTOVÝ DEŇ – DEŇ DETÍ NA IHRISKU

1. stupeň

viac…


Škola v prírode – BOJNICE
5.deň

09.06.2023

viac …


Škola v prírode – BOJNICE
4.deň

08.06.2023

viac …


Škola v prírode – BOJNICE
3.deň

07.06.2023

viac …


Škola v prírode – BOJNICE
2.deň

06.06.2023

viac …


Škola v prírode – BOJNICE
1.deň

05.06.2023

viac …


Preventívna aktivita – Bezpečné správanie – CPP Senec

6.6.2023 – 1.B

viac…


Športový deň

2.6.2023

viac…


Výchova k rodičovstvu a manželstvu

6. a 9. ročník

viac…


Medzinárodný deň mlieka

1.a 2. stupeň

viac …Môj prvý projekt z ANJ
2.A – 2.skupina, 2.B – 2.skupina

31.05.2023

viac …


Výchovný koncert

1.stupeň

viac…


Prírodovedné múzeum

24.5.2023

viac…

Deň Európy na našej škole

19.05.2023

viac …


VIA HISTORICA

19.05.2023

viac …


Hvezdáreň a planetárium Hlohovec
Exkurzia 4.A a 4.B
15.05.2023

viac …


Svetový deň – Pohybom ku zdraviu

10.05.  1. a 2. stupeň

viac


Exkurzia – Včelárstvo Devínska Nová Ves

6.A trieda

viac…


Workshop „Povedz mi láska“

6. a 8. ročník

viac…


Prednáška „Z húsenice motýľom“ – MP Education, s.r.o.

10.5.2023 – 4.A a 4.B

viac…


Preventívny projekt „Póla radí deťom“  – OR PZ Senec

5.5.2023 – 2.A + 2.B

viac…


Skupinová aktivita – Sebarozvoj – CPP Senec

28.4.2023- 6.A

viac


Exkurzia „Klenoty Devínskej Kobyly“

6.B a 8.A

viac…


Úspechy našich mažoretiek

 marec – máj 2023

 viac …


Deň narcisov

20.4.2023

viac…


Streetbasket žiakov ZŠ

9.B

viac…


Dejiny literatúry

4.4.2023

viac…


Výhra našej školy

viac…


ČITATEĽSKÝ  ORIEŠOK 9 – poznáme finalistov
Prosím širokú verejnosť – HLASUJTE !
04.04. – 15.05.2023

viac …


Preventívny projekt: Póla radí deťom – OR PZ Senec

2.A+2.B – 3.4.2023

viac…


DEŇ  ZEME na našej škole

31.03.2023

viac …


Okresné kolo chemickej olympiády

30.3.2023

viac…


Deň učiteľov

28.03.2023

viac …


Detské dopravné ihrisko – Galanta

24.3. a 27.3. 2023

viac…


Talk Talk

3.A a 4.A

viac…


Bezpečne na internete – OR PZ Senec

7.A + 7.B

viac…


Otvorené hodiny

 1.A a 1.B 

viac…


Skupinová práca s triedou – CPP Senec

4.B -2.3 + 4.A – 7.3 + 6.B – 16.3 – 7.A a 17.3 – 7.B

viac…


Skupinová práca s triedou 8.A – CPP Senec

27.2.2023

viac…


DEŇ PRI PECI

4.A a 4.B

viac…


Týždeň zdravej výživy

1.A a 1.B

viac…


Biológia hravou formou v 5. ročníku

Február 2023

viac…


Chemická olympiáda – školské kolo, kategória D

9.2.2023

viac…


Exkurzia Brno – Planetárium + VIDA science centrum – 7.A+7.B

1.2.2023

viac…


Skupinová práca s triedou 5.B – CPP Senec

27.1.2023

viac…


YPSILON

1. trieda

viac…


Výchova k rodičovstvu a manželstvu

workshop pre žiakov 5. a 7. ročníka

viac…


Lyžiarsky výcvik 

9.A a 9.B

viac…


Vianočné prázdniny:             23.12.2022  –  6.1.2023

Vyučovanie sa začína:           9.1.2023 (pondelok)


Príjemné prežitie vianočných sviatkov,
šťastný a úspešný nový rok 2023
Vám praje
kolektív zamestnancov ZŠ Tomášov


Moja hračka funguje na princípe jednoduchých strojov
Projekt PDA – 4.B

20.12.2022

viac …


Viedeň

9.A, 9.B

14.12.2022

viac …


O Z N Á M E N I E  

Základná škola, Školská 7, Tomášov, zastúpená riaditeľkou školy Mgr. Zuzanou Sarkovou, z dôvodu pretrvávajúcej vysokej chorobnosti žiakov a pedagógov na chrípku a ochorenia dýchacích ciest po konzultácii s RÚVZ Bratislava a so súhlasom zriaďovateľa , na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa Čl. 5 ods.(2) bodu c) Metodického usmernenia MŠ SR č. 15/2002–R

prerušuje výchovno-vzdelávací proces

s účinnosťou

od 9.12.2022 do 13.12.2022 vrátane.

Výchovno-vzdelávací proces sa začne od 14.12.2022.

Mgr. Zuzana Sarková, riaditeľka ZŠ


Educate

9.A trieda

viac…


PROJEKT VESMÍR 

4.A trieda

viac…


Prišiel k nám MIKULÁŠ …
a boli sme v bábkovom divadle.

06.12.2022

viac …


SÚŤAŽ O NAJKRAJŠÍ ADVENTNÝ VENČEK

4.-9. ročník

viac …


Červené stužky 2022

1.12.2022

viac…


BESEDA 9.B

28.11.2022

viac…


Školské kolo olympiády anglického jazyka

10.11.2022

viac…


Spomienka k 1. svetovej vojne

9.A trieda

viac…


Noc výskumníkov – projekt Vedecký kuriér

7.A+9.A+9.B

viac…


VESMÍR očami žiakov 4.B

04.11.2022

viac …


Súťaž o najkrajšiu jesennú výzdobu triedy

24.10.2022

viac…


ZÁLOŽKA DO KNIHY

1. a 2. stupeň

viac…


Medzinárodný deň školských knižníc

27.10

viac…


ČÍTAME SI NAVZÁJOM

HALLOWEEN

viac…


DEŇ JABLKA

21.10.2022

viac…


Zber papiera

1. a 2. stupeň

viac…


PRÍRODOVEDNÉ  MÚZEUM v Bratislave
4.A  a 4.B

20.10.2022

viac …


Beseda so spisovateľom 

I.A, I.B, II.A, II.B

viac…


Vyhlásenie výsledkov ankety Strom roka 2022

13.10.2022

viac…


Exkurzia v Bratislave 8.A

14.10.2022

viac…


Preventívny program CPPPaP – Predsudky vs. tolerancia – 8.A

17.10.2022

viac…


Preventívny program CPPPaPSebapoznanie – 6.B

12.10.2022

viac…


Prevencia kriminality – preventívne aktivity pre: 6.A+ 6.B; 7.A+7.B; 9.A+9.B

10.10.2022

viac…


Strom roka

30.9.2022

viac…


Vážení rodičia,
Naša škola opäť organizuje tradičný zber papiera. Kvôli prebiehajúcim stavebným prácam – nakoľko sa kontajner nemôže pristaviť do areálu školy – sme zvolili možnosť, ktorú nám ponúkli Zberné suroviny v Tomášove.


Je to v rámci akcie „Veľká školská súťaž v zbere papiera“. Kontajner našej školy bude v areáli Zberných surovín v Tomášove (Štvrtocká ulica 6). Po prinesení papiera treba oznámiť, že je určený pre našu základnú školu. Po odvážení bude vystavený doklad, ktorý treba v škole odovzdať triednemu učiteľovi. Zbierajú sa prednostne noviny, letáky, časopisy, brožúry, knihy bez tvrdých obalov a kancelársky papier, ktoré môžu byť uložené v krabici z kartónu alebo zviazané. Podmienky celoslovenskej súťaže sú také, že za 10 ton nazbieraného papiera dostane škola 10 balení kancelárskeho papiera a bude súťažiť o 1000 eurový nákup v Datarte (naša škola v rámci Bratislavského kraja).
Okrem toho škola vyhlasuje súťaž pre najusilovnejších jednotlivcov. Ocenení budú všetci, ktorí donesú viac ako 100 kg papiera a prví traja dostanú aj vecné ceny. Súťaž tried bude prebiehať podobne, ako doteraz – víťaz dostane tortu podľa vlastného výberu -, ale hodnotené budú iba tie triedy, ktoré prinesú minimálne 30 kg papiera na žiaka.
Zber bude prebiehať v dňoch 1. až 8. októbra 2022. (Na odovzdanie papiera teda budete mať k dispozícii aj dve soboty.)
Zberné suroviny sú otvorené od pondelka do soboty, v čase od 8.00 do 16.30 hod.
Ďakujeme za ochotu pomôcť našej škole a hlavne prírode.


Vedenie ZŠ

Preventívny program CPPPaP – Ako sa  učiť

4.10 – 5.A + 5.10.2022 – 5.B

viac…


Európsky deň jazykov 2022

28.9.2022

viac…


Preventívny program CPPPaP – Psychohygiena

29.9.2022 – 7.A + 30.9.2022 – 7.B

viac


Účelové cvičenia

16.9.2022

viac…


Detské dopravné ihrisko – Galanta

7.9. – 8.9. 2022

viac…


Modlivka zelená – 4.B
projekt z PDA

14.09.2022

viac …


Slávnostné otvorenie šk.r. 2022/2023

05.09.2022

viac …


Riaditeľstvo ZŠ v Tomášove oznamuje, že

slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 bude v pondelok,
5. septembra 2022
o 8.00 hod. na multifunkčnom ihrisku v areáli školy.

Vstup do areálu bude bránou ZŠ s VJM. Po slávnostnom otvorení sa žiaci presunú do tried,
kde budú triednické hodiny.

V utorok žiaci si prinesú prezuvky a prevezmú si učebnice.
Vyučovanie podľa rozvrhu sa začne v stredu, 7. 9. 2022.

Vedenie ZŠ

Na obedy môžu rodičia prihlásiť svoje deti v školskej jedálni od 24.8.2022 osobne, prostredníctvom e-mailu:  kuchyna@tomasov.sk,
alebo telefonicky na t. č.: 02/459-58-120; 0903631131.


Odporúčané (nie povinné) školské potreby pre žiakov jednotlivých ročníkov:
Presné a podrobné informácie dostanú žiaci na prvých vyučovacích hodinách.

1. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
2. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
3. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
4. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
5. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
6. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
7. ročník_Základné odporúčané šk. poreby
8. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
9. ročník_Základné odporúčané šk. potreby

Letné prázdniny od 01.07.2022 do 31.08.2022

Úradné hodiny:
25.07.2022 – od 8.30 do 12.00 hod.
01.08.2022 – od 8.30 do 12.00 hod.
08.08.2022 – od 8.30 do 12.00 hod.
15.08.2022 – od 8.30 do 12.00 hod.
22. – 31.08.2022 – od 8.30 do 12.00 hod.


ARCHÍV

Novinky 2022/2023

Novinky 2021/2022

Novinky 2020/2021

Novinky 2019/2020

Novinky 2018/2019

Novinky 2017/2018