Európsky deň jazykov 2022

Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov, ktorý si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých podujatí, súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní alebo športových podujatí. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania.

My sme tento sviatok na našej škole oslávili v stredu, 28.septembra počas prvej až tretej vyučovacej hodiny. Žiakov ráno privítali na chodbách školy už pripravené brožúrky s názvom Cesta naprieč európskymi jazykmi  o všetkých európskych jazykoch. Táto brožúra sprevádza kamošku Laru na ceste za poznaním rôznych jazykov, ktorými sa hovorí na celom kontinente.

Na prvom stupni sa každá trieda venovala rôznym činnostiam. Trieda 1.A sa zoznamovala s Českom pomocou zábavných a hravých aktivít. Podobne, trieda 1.B sa zoznamovala s Poľskom, hlavne pomocou rozprávky Lolek a Bolek. Trieda 2.A vytvárala obrázkový slovník a 2.B vyrobila strom jazykov. Trieda 3.A sa naučila slovensko-maďarskú pesničku a vyrobila pexeso. Trieda 3.B tiež vyrábala obrázkový slovník a hrali sa s abecedou. Trieda 4.A vyrobila viacero plagátov v rôznych jazykoch. Trieda 4.B sa zoznamovala s okolitými krajinami Slovenska a precvičovala pozdravy v ich jazykoch. Na záver si nacvičili a predviedli maďarskú pesničku. Súdiac podľa úsmevov žiakov, naplánované a realizované aktivity boli veľmi úspešné.

Na druhom stupni sa triedy venovali jednak online kvízom o cudzích jazykoch a tiež pracovali na plagáte o vybranej krajine. Toto virtuálne cestovanie bolo veľmi dôležité, pretože  triedy medzi sebou súťažili vo vytvorení čo najzaujímavejšieho plagátu o cestovaní do vybranej európskej krajiny. Obsah nebol pevne určený, boli dané len odporúčania, ale našťastie, žiaci sa ich nedržali, takže vznikli naozaj jedinečné a veľmi pekné plagáty.

Po skončení tretej vyučovacej hodiny všetky vytvorené plagáty boli umiestnené na školskej chodbe, kde sme ich všetci mohli na jednom mieste obdivovať. Treba skonštatovať, že súťaž o najzaujímavejší plagát dopadla nad očakávania dobre, preto hodnotiaci žiaci aj učitelia mali neľahkú úlohu v určovaní poradia. Všetky plagáty by si zaslúžili prvé miesto, pretože výsledný rebríček je veľmi tesný.

Tretie najlepšie hodnotenie získala trieda 7.B s plagátom o Nemecku.

Druhé najlepšie hodnotenie získala trieda 6.A s plagátom o Maďarsku.

Najlepšie hodnotenie získala trieda 5.A s plagátom o Írsku. Žiaci 5.A získali sladkú aj užitočnú odmenu od pani riaditeľky.

Naše podujatie bolo zaregistrované na stránke Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy. Ak sa Vám naše podujatie páčilo a radi by ste to pochválili, môžete zahlasovať na tomto linku (s tlačítkom Vote for event):

https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/26677/Country/SK/TargetGroup/ele/language/en-GB/Default.aspx

Ďalej by som rada informovala, že Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy vyhlasuje súťaž v tvorbe dizajnu na tričko Európskeho dňa jazykov 2023, do ktorej je možné sa zapojiť do 31. decembra 2022. Presné podmienky účasti na tejto súťaži, miesto na zaslanie návrhu na tričko a predchádzajúce súťažné návrhy sú na tejto adrese:

https://edl.ecml.at/Activities/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/Default.aspx

Chcem sa poďakovať všetkým žiakom za zapojenie sa do tohto projektového vyučovania. Pevne verím, že sa dozvedeli nové informácie a pochopili význam učenia sa cudzích jazykov. Tiež by som chcela vyjadriť vďaku učiteľskému zboru za prípravu, asistenciu týchto aktivít a za podporu svojich tried.

Ing. Lili Takáts