Deň Európy

Dňa 19.05.2023 si žiaci našej školy pripomenuli Deň Európy. V rámci projektového dňa si prostredníctvom rôznych informačných zdrojov a intraktívnych cvičení potvrdili poznatky o EURÓPSKEJ ÚNII, o jej vzniku, členských štátoch, vlajke , naučili sa hymnu EÚ, vyhodnocovali použitím európskej meny – eurami, zapojili sa do rôznych kvízov a súťaží, vypracovali pracovné listy s úlohami a projekty o vybraných hlavných mestách štátov EÚ.

ZŠ Tomášov