Medzinárodný deň mlieka

Naša škola sa aj tento rok zapojila do aktivít k Medzinárodnému dňu mlieka. Deti sa dozvedeli o význame mlieka a mliečnych výrobkov v našej strave. Naučili sa, aké dôležité a prospešné je mlieko pre naše zdravie. Deti si priniesli mliečne desiaty, robili projekty na túto tému, kreslili a maľovali obrázky a plagáty, čítali prezentácie. Týmito aktivitami by sme chceli prispieť k tomu, aby sa zvýšila spotreba mlieka a mliečnych výrobkov medzi deťmi.

Šk. parlament