Preventívny program CPPPaP – Sebapoznanie

12.10.2022 mali 6.B preventívnu aktivitu zameranú na tému : Sebapoznanie. Cieľom danej aktivity bolo prostredníctvom špecifických aktivít obohatiť poznanie žiakov o okolitom svete, aby žiaci viac rozmýšľali nad vlastnou osobou, nad vlastným JA.

Aktivitu viedla p. psychologička Mgr. K. Malinovská z CPPPaP Senec.

Mgr. I. Pilinská (koor. prev.)