Deň narcisov

Dňa 20.4.2023 organizovala nezisková organizácia Liga proti rakovine už 27. ročník zbierky na pomoc onkologickým pacientom. Do tejto aktivity sa už tradične zapája aj naša základná škola. Naše deviatacké dobrovoľníčky opäť vyšli do ulíc aby okoloidúcim pripomenuli možnosť prispieť na ušľachtilý cieľ. Celkom vyzbierali 1254 €. Ďakujeme žiakom a rodičom obidvoch základných škôl, pánovi starostovi a zamestnankyniam Obecného úradu, ako aj všetkým, ktorí prispeli na túto dobročinnú akciu.

Imrich Bogár