Školské kolo olympiády anglického jazyka

Dňa 10.novembra 2022 sme zorganizovali na našej škole školské kolo olympiády anglického jazyka. Otvorili sme 2 kategórie. Som veľmi rada, že v oboch kategóriách súťažili až 20 žiaci.

Olympiáda mala nasledovné časti:

  1. Grammar – Gramatika
  2. Vocabulary – Slovná zásoba
  3. Reading comprehension – Čítanie s porozumením
  4. Listening comprehension – Počúvanie s porozumením
  5. Speaking – Rozprávanie – Monológ aj dialóg

 V kategórii 1A, pre 4. až 7. ročník súťažilo 13 žiakov. Do okresného kola postupuje žiačka Nela Szabová z triedy 7.A.

V kategórii 1B, pre 8.až 9.ročník súťažilo 7 žiakov. Do okresného kola postupuje žiak Richard Rubint z triedy 9.A.

Ďakujem všetkým ešte raz za účasť a postupujúcim držím place do okresného kola.

Ing. Lili Takáts