Exkurzia do hvezdárne

Dňa 15. mája 2023 sa žiaci 4.A a 4.B triedy zúčastnili zaujímavej exkurzie vo Hvezdárni a planetáriu v Hlohovci.
V planetáriu nás čakal pútavý príbeh s názvom Vesmírne cesty, kde sme si všetci zopakovali základné poznatky o našej Slnečnej sústave, dozvedeli sa zaujímavosti o jednotlivých planétach, informácie o pôvode vzniku súhvezdí o ich pomenovaniach, o hviezdokopách, zaujímavosti o Mesiaci, o kométach, o meteoritoch, o pohybe všetkých vesmírnych telies a na záver skvelého predstavenia nás čakala aj hviezdna laserová šou o vzniku a pôvode vesmíru.
Skúsený odborník v tejto oblasti nám poukazoval aj prístroje, pomocou ktorých dokáže premietnuť celé vesmírne divadlo na plátno (kupolu nad hlavami divákov) ako keby sme všetky hviezdy a vesmírne telesá videli na nočnej oblohe. Po zaujímavej aktivite sme si mohli prezrieť rôzne úlomky meteoritov a iných vesmírnych častíc, ktoré boli vystavené na chodbe. Po krátkej desiatovej prestávke sme sa presunuli do rozhľadne, kde nám ukázali tretí najväčší ďalekohľad na Slovensku. Vysvetlili nám , ako sa ním dá pozorovať Slnko, poukazovali rôzne zaujímavosti , ktoré by sme mohli za priaznivého počasia odsledovať a vidieť. Na rôznych snímkach nám vysvetlili, aký je povrch Slnka a čo ho tvorí. Pred budovou hvezdárne nás zaujali aj slnečné hodiny v plnej kráse.

Ďakujeme za skvelý zážitok!

ĎAKUJEME aj Združeniu rodičov a priateľov našej školy za finančnú podporu našej exkurzie.

žiaci 4.A a 4.B, pani učiteľky Mgr.M.Melková a Mgr. R.Havrilová