Prednáška “ Z húsenice motýľom“

10.5.2023 mali 4.A a 4.B prednášku na tému: „Z húsenice motýľom“ . Žiaci sa mohli dozvedieť aké psychické a fyzické zmeny nastávajú v období prechodu z detstva do dospievania, ako prebiehal vznik a vývoj ľudského jedinca, čo je nevyhnutné pre zdravý rast, pre hygienu nášho tela, o zmene vzťahov s okolím, čo je slušnosť a čo vulgárnosť.

Prednášku viedla p. lektorka Lehenová z MP Education.

Mgr. I. Pilinská (koor. prev.)