ŠvP BOJNICE  5.deň

Posledný – rozlúčkový – plný odmien. Taký bol náš piatok 09.06.2023 –  posledný deň v škole v prírode. Po raňajkách nás čakalo veľa zaslúžených odmien. Po vyhodnotení a rozlúčke s našimi pani kuchárkami a animátormi nás čakalo už len balenie kufrov a cesta domov – do Tomášova.

Ďakujeme našim sponzorom:

rodine Pačindovej, Winklerovej, Ficekovej, Hučkovej, Čičákovej, Tóthovej, Charvátovej, Janovičovej, Makkiovej, Šefčíkovej, Pribusovej a Lechmanovej, Združeniu rodičov a priateľov našej školy, Dobrým jablkám a niektorým pedagogickým zamestnancom Základnej školy  ZŠ Tomášov, Mgr.R.Havrilovej a p.vychovávateľkám – čiže VŠETKÝM, ktorí sa pričinili o to, aby naša škola v prírode bola pre nás nezabudnuteľnou. PODARILO SA – ĎAKUJEME!

žiaci, p.učiteľky a p.vychovávateľky  3.A, 3.B, 4.A a 4.B