Preventívny projekt: Póla radí deťom – OR PZ Senec

3.4.2023 mali 2.A a 2.B Preventívny projekt ,,Póla radí deťom“ . Jeho úlohou bolo naučiť deti bezpečne sa správať v rizikových situáciách, pripravovať ich k zodpovednosti za svoje zdravie a svoje veci, poskytnúť informácie zamerané na zvyšovanie ich právneho a sociálneho vedomia a zároveň primeraným spôsobom informovať o rizikách, s ktorými sa môžu v bežnom živote stretnúť.

Aktivitu viedla pani policajtka z OR PZ Senec.

Mgr. I. Pilinská (koor. prevencie)