Medzinárodný deň školských knižníc

Deň pred jesennými prázdninami 27.10. sme si vyučovanie na 1. stupni spestrili aktivitou „Starší žiaci čítajú mladším“. Aktivita bola venovaná Medzinárodnému dňu školskej knižnice, ktorá sa uskutočňuje pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu. Žiaci si priniesli svoju obľúbenú rozprávkovú knižku a kostým rozprávkovej postavy a na vyučovaní sa čítalo, kreslilo a dramatizovalo. Žiaci mali projektový deň. Na prvej  vyučovacej hodine prezentovali svoje obľúbené knižky. Na druhej hodine kostým rozprávkovej postavy. Na ďalších dvoch hodinách si „vyrábali“ svoje vlastné knižky, ktoré aj ilustrovali. Pracovali v menších skupinkách. Veľký úspech mala burza kníh, kde si mohli za symbolickú cenu zakúpiť knižku.

Za spoluprácu ďakujeme aj školskému parlamentu.

p. uč. O. Lipková a p. učiteľky 1. stupňa