Výlet jaskyňa Driny

Žiaci  2.A + 2.B si tento deň spestrili návštevou jaskyne Driny. Driny je jediná sprístupnená jaskyňa na západnom Slovenku. Jednoznačne patrí medzi hlavné turistické atrakcie v Malých Karpatoch, neďaleko Smoleníc. V útrobách jaskyne sme obdivovali úzke puklinové chodby, sintrové vodopády, náteky a rôzne formy stalaktitov a stalagmitov. Nechýbali ani jazierka, ktoré sú napĺňané presakujúcou vodou. Počasie nám prialo a plný dojmov a zážitkov sme sa  vrátili do školy. Určite na jaskyňu Driny nezabudneme!

Žiaci, pani učiteľky, pani vychovávateľka  

2.A + 2.B