Novinky 2019/2020

Letné prázdniny

od 1.7.2020 do 31.8.2020


Úradné hodiny cez prázdniny:

01.07.2020  –  03.07.2020          od 8:30     do 12:00   hod.

06.07.2020                                      od 8:30     do 12:00   hod.

27.07.2020                                       od 8:30     do 12:00   hod.

03.08.2020                                      od 8:30     do 12:00   hod.

10.08.2020                                      od 8:30    do  12:00   hod.

17.08.2020                                      od 8:30    do  12:00   hod.

24.08.2020   –   28.08.2020      od 8:30      do  12:00   hod.


Slávnostné ukončenie
školského roka 2019/2020

30.06.2020

viac …


Motýlia záhrada v 3.B
Zážitkové učenie na PRÍRODOVEDE

08.06. – 17.06.2020

viac …


Chemická olympiáda

okresné kolo- 07.05.2020
krajské kolo – 28.5.2020

viac…


Čitateľský oriešok 6 – Ocenenie nakladateľstva RAABE
Terezka GREGUŠOVÁ z 1.B získala 3.miesto

04.05.2020

viac…


Zápis do 1. ročníka bol ukončený.


Zápis do 1. ročníka ZŠ v Tomášove

Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy v Tomášove na školský rok 2020/2021 sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí, a to na základe vyplnenej elektronickej prihlášky.

Prosíme rodičov predškolákov, aby vyplnili elektronickú prihlášku
do 20. apríla 2020.

Zapísané bude len dieťa, ktorého rodičia vyplnia elektronickú prihlášku.

Po vyplnení elektronickej prihlášky bude do Vašej e-mailovej schránky zaslaná správa o zaznamenaní vyplnenej prihlášky. Overenie údajov uvedených zákonnými zástupcami v prihláške a jej podpísanie sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania na základe predložených občianskych preukazov zákonných zástupcov a rodného listu dieťaťa.
Presný termín overovania a ďalšie informácie budú rodičom oznámené e-mailom.

Ak pre svoje dieťa žiadate odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, nevypĺňate elektronickú prihlášku, ale
„Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky“. 

Po vyplnení formulára žiadosti je potrebné žiadosť uložiť vo Vašom počítači pod menom Vášho dieťaťa a následne ju odoslať na e-mailovú adresu školy: zstomasov@zstomasov.sk   v termíne   do 20. apríla 2020.

Súčasťou žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky je:
1. odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a
2. odporučenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP; CŠPP),
3. prípadne aj iné odporučenie.
Tieto odporučenia doručí zákonný zástupca dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, poštou na adresu: Základná škola, Školská 7, 900 44  Tomášov.
Ďalšie informácie budú rodičom zaslané po prijatí žiadostí e-mailom.
Formulár žiadosti TU24.3.2020
Opatrenia ministerstva školstva.

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu ostanú
školy zatvorené až do odvolania.

Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka.

Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.
Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl.
Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti s prerušenou výučbou na školách rokoval s riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom. Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Rovnako predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku
www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.
(12.3.2020)
Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období

od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 vrátane.

Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.

Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.
Oznámenie o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu vysokej chorobnosti detí.

Riaditeľka Základnej školy v Tomášove oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy, Obce Tomášov, z dôvodu vysokej chorobnosti detí v škole prerušuje výchovno-vzdelávací proces
v dňoch 10.03.2020 (utorok) – 16.03.2020 (pondelok).
Vyučovanie sa opäť začína v utorok, 17.03.2020.
Prípadné zmeny budú uverejnené na webovej stránke školy a zaslané žiakom, rodičom a zákonným zástupcom prostredníctvom IŽK.

V Tomášove, 09.03.2020
Mgr. Zuzana Sarková
riaditeľka ZŠ


Boli sme v PRÍRODOVEDNOM MÚZEU …

3.A, 3.B, 4.A – 04.03.2020

viac …


Program AIESEC

8., 9. ročník

viac…


Čitateľský oriešok 6 – HLASOVANIE na RAABE cez Facebook JE OFICIÁLNE SPUSTENÉ! viac …

POZOR!!!!  Prihlásené školy, učitelia, rodičia, starí rodičia, žiaci, tety a strýkovia, ale aj susedia, kamaráti a všetci známi !!!! 
Odteraz až do 25. marca 2020 do 12.00 hodiny môžete hlasovať „LAJKOVAŤ“  za tie najkrajšie kresby v rámci celoslovenskej súťaže Čitateľský oriešok 6.
Všetky prelinky na jednotlivé albumy s kresbami podľa ročníkov nájdete tu:  https://www.skolskyportal.sk/sutaz/sutaz-citatelsky-oriesok-6-pre-ziakov-1-2-3-4-rocnika-zs#event-tab-finalisti

Z našej školy postúpili, za ich kresby hlasujte „LAJKUJTE“ na prelinke pod menom – hlasovať môžu iba tí, ktorí majú konto na FACEBOOKU.

Petronela Nagyová 1.B
https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.2756990361005483/2756996104338242/?type=3&theater

Bianca Anošiová 1.B
https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.2756990361005483/2757004011004118/?type=3&theater

Terezka Gregušová 1.B
https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.2756990361005483/2757007424337110/?type=3&theater

Dominik Sziráki 2.A
https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.2758982364139616/2758993097471876/?type=3&theat

Petra Remešová 2.B
https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.2758982364139616/2758994544138398/?type=3&theater

Samuel Žec 2.A
https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.2758982364139616/2758999204137932/?type=3&theater

Michaela Čičáková 3.B
https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.2759483124089540/2759488767422309/?type=3&theater

ZA KAŽDÝ JEDEN HLAS V MENE MALÝCH UMELCOV ĎAKUJEME!


NAŠA OBEC – projekty z VLA – 3.B

12.02.2020

viac …


HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – I.kategória – školské kolo

12.02.2020

viac …


Besedy: Bezpečne na internete 7.A,7.B a 8.A

29.1 a 5.2.2020

viac…


V. Hajdu 3. miesto OK NEJ

16.01. 2020 Senec

viac


Beseda: Trestnoprávna zodpovednosť – 9.A + 9.B

22.1.2020

viac …


Vážení rodičia,
22.01.2020, v stredu, od 16.30 do 18.00 hod. sa v kmeňových triedach budú konať triedne rodičovské združenia a konzultácie, na ktorých budú triedni učitelia a vyučujúci hodnotiť dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky v 1. polroku šk.r. 2019/2020.

Srdečne Vás všetkých pozývame!

Vedenie ZŠ


Preventívny projekt: 
Detská policajná akadémia – 6.B + 6.A

15.1, 22.1, 29.1, 5.2 a 12.2.2020

viac …


Preventívny projekt: 
Póla radí deťom 2.A

15.1, 29.1, 5.2 a 12.2.2020

viac …


Beseda s políciou: Nástrahy na železnici 3.A + 3.B

15.1.2020

viac …


Šaliansky Maťko – 1. kategória – školské kolo

08.01.2020

viac …


Vianočná akadémia

19.12.2019

viac …


Bábkové divadlo

1.stupeň

viac…


4.12. 2019 Viedeň

8.A, 7.A

viac…


O MYŠKE – bábkové divadlo v podaní žiakov našej školy

05.12.2019

viac …


Beseda s CPPPaP: A dosť!

3.12.2019 – 7.A + 10.12.2019 – 7.B

viac…


ECO ENERGY TOUR

29.11.2019

viac …


LaBák.net – prírodovedná súťaž – 3.B
1.kolo

26.11.2019

viac …


Červená stužka

26.11.2019

viac…


Súťaž o najkrajšiu nástenku

15.11. 2019

1.a 2. stupeň

viac…


Deň vyučovania v prírode

07.11.2019

viac …


MY FRIEND – projekty z ANJ – 3.B

21.11.2019

viac …


Beseda: Pravda o drogách – 8.A

14.11.2019

viac…


Projekt: Krimichémia

8.11.2019

viac…


Beseda s CPPPaP: Predsudky vs. tolerancia – 8.A

7.11.2019

viac…


Bábkové divadlo v 3.B

05.11.2019

viac …


Záložka do knihy 1.-5. ročník

september, október 2019

viac…


Deň školskej knižnice – 1.stupeň

29.10. 2019

viac…


Súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetín

22.10.2019

viac…


Deň jablka – 1. a 2. stupeň

21.10.2019

viac …


Beseda s políciou: Bezpečnosť školáka
1.A+1.B; 2.A+2.B

22.10.2019

viac…


PROJEKTY z PDA – 3.B
Objavujeme neživú prírodu

22.10.2019

viac …


Preventívny program: Ako sa učiť – 5.A

14.10.2019

viac…


Dopravné ihrisko v Galante

1.-3. ročník : 12.09. 2019

viac…


Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

02.09.2019

viac …


Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

Riaditeľstvo ZŠ v Tomášove oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 bude 2. septembra 2019 o 8,00 hodine v areáli Základnej školy na Školskej ulici.
Na obedy môžu rodičia prihlásiť svoje deti v školskej jedálni, od 27.8.2019 na t.č. 02/459-58-120.
Vyučovanie podľa rozvrhu a činnosť ŠKD sa začína 3. 9.2019.