EDUCATE

22.12.2022 sa žiaci 9. ročníka zapojili do projektu Educate Slovakia. Zavítali medzi nás študenti, ktorých korene siahajú do Venezuely a Jemenu. Žiakom prezentovali jazyk, kultúru, zvyky a  tradície týchto krajín. V duchu motta tohtoročného školského projektu Každý iný, všetci rovní sa deti utvrdili v tom, že rozmanitosť nás nemá rozdeľovať, ale spájať.