Noc výskuníkov 2022

Naša škola sa zapojila do projektu Vedecký kuriér, ktorý bol súčasťou festivalu Európska noc výskumníkov na Slovensku. Jeho cieľom bolo ukázať žiakom vedeckú prácu a nadchnúť ich pre vedu a výskum.

V rámci daného projektu sme tento rok získali dvoch vedeckých kuriérov Kozmický strážca a Ekológia, ktoré nám umožnili obohatiť vyučovanie techniky v 7.A, 9.A a 9. B.

Vedecký kuriér Kozmický strážca umožnil žiakom 7.A postaviť si papierový model satelitu a zároveň zamyslieť sa nad hrozbami, ktoré môže kozmický odpad pre neho predstavovať. Deviataci si v rámci vedeckého kuriéra Ekológia postavili model žaby na solárny pohon a uvedomili si tak význam obnoviteľných zdrojov pre človeka.

Mgr. I. Pilinská