Rada školy

 1. Katarína Lukovičová
 2. Ing. Erika Kovácsová
 3. Mgr. Agneša Mikócziová
 4. Mgr. Katarína Palčeková
 5. Mgr. Otília Lipková
 6. Mgr. Dana Polyáková
 7. Klaudia Árvová
 8. Katarína Tóthová
 9. JUDr. Monika Beňová Makkiová
 10. Irena Cséfalvayová
 11. Ladislav Tvaruškó