Školské kolo chemickej olympiády

9.2.2023 sa konalo školské kolo chemickej olympiády, kategória D, ktoré bolo tento rok zamerané na tému železo. Zúčastnilo sa na ňom celkovo 7 deviatakov, ktorí na to aby uspeli, museli v príprave domáceho kola zvládnuť základy chémie, názvoslovie chemických zlúčenín, chemické rovnice, spoznať chémiu cez chemické výpočty.

Výsledky školského kola:

  1. Laura Ďurišová 9.A
  2. Lucia Karolína Gabrišová 9.A
  3. Laura Zálešáková 9.A
  4. Theo Štovčík 9.A
  5. Dávid Rekeň 9.B
  6. Monika Kažmérová 9.A
  7. Leo Štovčík 9.A

Všetci súťažiaci školského kola sa stali úspešnými riešiteľmi.

GRATULUJEME !!!

Mgr. I. Pilinská