Výchova k rodičovstvu a manželstvu (workshop pre žiakov 5. a 7. ročníka)

Workshop „Povedz mi láska“ pre žiakov 5 a 7. ročníka

Žiaci 5. a 7. ročníka sa v dňoch 24. a 26. januára 2023 zúčastnili workshopu v rámci programu Výchovy k rodičovstvu a manželstvu. Program zastrešovalo Centrum pre rodinu – Pezinok, ktorého odbornou prednášajúcou bola Mgr. Ľubica Nogová.

Žiaci 5. ročníka absolvovali prednášku s názvom „Moje telo je dar“, na ktorej sa rozprávali o základných podobnostiach a odlišnostiach tela chlapcov a dievčat, taktiež o hodnote emócií a pocitov charakterizujúcich osobné prežívanie situácií a úlohách muža v otcovstve a ženy v materstve.

Žiaci 7. ročníka si vypočuli prednášku so záhadným názvom „Vzácna perla“. Po prednáške sa rozprúdila intenzívna diskusia súvisiaca s jej obsahom, ktorý zahŕňal nasledovné oblasti: sexuálne a reprodukčné zdravie; sloboda, sebaúcta, vernosť; láska ako základ rodiny.

Prednášky boli priebežne spestrené rôznymi zaujímavými, praktickými aktivitami pre žiakov.

Cieľom workshopov je poukázať na celistvosť človeka, jeho krásu a hodnotu v kontexte lásky. Program je v súlade s aktuálne platnými učebnými osnovami Výchovy k rodičovstvu a manželstvu vydanými MŠSR.

Mgr. Andrea Švorcová, PhD.

(koordinátorka VMR)