Pohybom ku zdraviu

Svetový deň – pohybom ku zdraviu

V stredu 10.5. sa naša škola pridala ku celosvetovej iniciatíve „Pohybom ku zdraviu.“ Jej s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o zdravom životnom štýle s dôrazom na význam dostatočnej pohybovej aktivity, no najmä poukázať na problém pohodlného sedavého spôsobu života. V súčasnosti sa stretávame čoraz častejšie s nedostatkom pohybovej aktivity a to vo všetkých vekových kategóriách.  Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je odporúčaná dávka pohybu, ktorá prináša zdravotné benefity, 10 000 krokov plus 30 minút stredne intenzívnej vytrvalostnej aktivity >5x týždenne. V tento deň sa po celom svete realizujú rôzne pohybové a podporné aktivity. Naša škola sa v tento deň riadila heslom „Vymeň auto za bicykel alebo kolobežku.“ Snažili sme sa motivovať deti, aby prišli do školy na bicykli, kolobežke alebo pešo. Kto nemal túto možnosť, apelovali sme na to, aby rodičia zastavili autom na parkovisku pri kostole a aby deti prešli ten kúsok do školy pešo. Žiaci mali na mnohých hodinách pohybové aktivity vonku, behali, súťažili, tancovali, cvičili – jednoducho boli v pohybe. Ďakujeme všetkým, ktorí sa s radosťou zapojili!

Mgr. Katarína Radová