Výhra našej školy

Na jeseň minulého roka naša škola už tradične organizovala zber papiera, tentoraz spojený so súťažou, ktorú vyhlásili Zberné suroviny a. s. Žilina. Nakoľko v tom čase prebiehali stavebné práce v areáli školy, papier sa odovzdával v Zberných surovinách v Tomášove. Z tohto dôvodu sme vyzbierali menšie množstvo ako v predchádzajúcich rokoch, ale aj s týmto výsledkom sa naša škola umiestnila na prvom mieste v kraji, za čo získala odmenu od vyhlasovateľa súťaže s možnosťou nakúpenia pomôcok do školy v hodnote 1 000 €. Práve preto sa chceme ešte raz poďakovať všetkým, ktorí sa do zberu na jeseň zapojili a ako sa ukázalo, nepomohli iba prírode ale aj našej škole.