Prírodovedné múzeum v Bratislave 4.A – 4.B

Dňa 20.10.2022 sa žiaci 4.A a 4.B vybrali do Bratislavy na prehliadku zaujímavostí, ktoré ukrýva PRÍRODOVEDNÉ MÚZEUM.

Prehliadku sme začali na treťom poschodí – expozíciou Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme. Zoznámili sme sa so živou a neživou prírodou rôznych prostredí na Zemi. Na druhom poschodí nás čakala expozícia Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska.  Úvod expozície nás zaviedol do sveta živej prírody Slovenska. Zaujali nás príťažlivé obrázky mikrosveta rastlín a živočíchov. Všetci sme boli ohromení veľkosťou obrovskej ryby  – vyše šesťmetrovej vyzy, ktorá sa vyskytovala na Slovensku ešte na začiatku 20. storočia, ale dnes už ju na našom území nenájdeme. Spoznali sme tu aj  rozmanitosť vegetačných typov Slovenska  – od nížin cez pahorkatiny až po najvyššie polohy horských masívov – a tiež živočíchov, ktoré možno v tom ktorom prostredí stretnúť. Zaujal tiež pohľad pod vodnú hladinu, do bludiska bizarných skalných útvarov, ale aj prechádzka lesom. Ukázali nám všetkých  zástupcov živočíšnych druhov prezentovaných  v skupinách (mäkkýše, kôrovce, hmyz, ryby, obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce). Ich prezentácia bola  doplnená o kostrový materiál, hniezda a vajíčka vtákov či stopy cicavcov.

Paleontologická expozícia Príbeh života na Zemi prezentovala vývoj a diverzitu dávno vyhynutých spoločenstiev organizmov na Zemi. Informácie o pestrosti zaniknutých svetov boli doplnené názornými schémami, obrázkami, mapkami a najmä originálnymi skamenenými zvyškami živočíchov a rastlín. Videli sme viac ako 700 vzoriek skamenelín od najmenších, voľným okom takmer neviditeľných organizmov, až po dvojmetrový kel mamuta srstnatého. Zaujal nás model dinosaura, ktorý zanechal stopy vo Vysokých Tatrách, v horninách starých asi 200 mil. rokov, ale i jeden meter dlhý vodný škorpión, ktorý žil asi pred 425 mil. rokmi. Expozícia končila modelom mamuta srstnatého, najznámejšieho živočícha zatiaľ poslednej ľadovej doby v dejinách Zeme. Informácie dopĺňali interaktívne dokumentárne filmy, ktoré si niektorí žiaci pozreli v malých kinosálach.

K štyrom expozičným celkom, pod spoločným názvom Zázrak prírody, pribudla nová – Človek v čase a priestore.  Tu nás čakalo veľa prekvapení, napríklad, že náš živočíšny druh sa postupne vyvíjal zo skupiny, podobajúcej sa na hlodavcov, ktorí na zemi žili približne pred 60 miliónmi rokov. Údaje o človeku a jeho vývoji sa zistili vďaka jeho osteologickým pozostatkom – kostiam, ktoré dokážu pretrvať aj milióny rokov. Ohúrila nás aj pozoruhodná architektúra expozície využijúca moderné zobrazovacie prvky múzejnej prezentácie. Texty, v niekoľkých úrovniach pre rôzne skupiny návštevníkov (od širokej až po odbornú verejnosť) boli doplnené interaktívnymi vstupmi a predmetmi zo zbierok SNM – Prírodovedného múzea, Archeologického múzea, ako aj dokumentáciou z archeologických výskumov doma i v zahraničí. 

Na prvom poschodí sme sa vrátili do krutej reality –  Výstava fotografií z UKRAJINY –  na pozadí 40 detských portrétov sme boli svedkami priameho vplyvu bojov v postihnutých regiónoch na ukrajinské deti, ktorým vojna nečakane vstúpila do života a ovplyvnila nielen ich detstvo, ale aj budúcnosť.

V nemalej miere nás prekvapila výstava Pálffyovci z Červeného Kameňa a Mária Terézia, Tu sme sa preniesli do tohto historického obdobia priblížením konkrétnych členov rodu Pálffy, hradu Červený Kameň a panstva v tomto období.

Múzeum sme opustili obohatení množstvom nezabudnuteľných a zaujímavých informácií nielen o prírode, ale aj o histórii a súčasnom živote.

ĎAKUJEME!

Žiaci 4.A, 4.B a pani učiteľky M.Melková a R.Havrilová