Bezpečne na internete

14.3.2023 mali 7.A a 7.B preventívnu aktivitu s p. policajtkou z OR PZ Senec na tému Bezpečne na internete. Žiaci sa rozprávali o kyberšikane, šikane, trestnej zodpovednosti za kyberšikanu, čo robiť ak by došlo k zneužitiu napr. fotiek, o sociálnych sieťach, ochrane osobných údajov, závislostiach na internete, o linkách  pomoci.

Mgr. I. Pilinská (koor. prev)