2 % z dane

 

Vážení rodičia a priatelia školy,

opäť sa môžete rozhodnúť, či 2 % svojich daní z príjmov darujete neziskovej organizácii, alebo necháte štátu.

Preto Vás oslovujeme s prosbou o darovanie tejto čiastky pre Združenie rodičov a priateľov školy pri Základnej škole slovenskej v Tomášove. Vaším darom nám pomôžete skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a prostredie našej školy.
Ďakujeme za Vašu podporu.

Mgr. Zuzana Sarková, riaditeľka ZŠ

Tlačivá:

Finančné prostriedky získané z 2% daní boli okrem poplatkov za vedenie účtu a za notársku zápisnicu využité nasledovne:

V r.2023:
3 211,81 €  – Nábytok do kabinetu na 3NP
1 459,75 €  – Gymnastické lavičky a lopty na vyučovanie TSV
569,81 €  –  Magnetické tabule do tried
V r. 2022:
1 536,86 € – Textilné nástenky s alum. rámom 200 x 120 cm – 7 kusov
2 831,18 € – Dodanie a montáž žalúzií do nových učební
1 762,00 € – Žiacke lavice a stoličky ESO VN (nové učebne 3NP)
V r. 2021:
597,46 € – ACER projektor do učebne informatiky
Vr. 2020:
1 625,- € – interaktívna zostava do kmeňovej učebne
2 128,50 € – nová podlahová krytina na chodbe na prízemí školy
V r. 2019:
4 000,- € – žiacke počítače do učebne informatiky
V r. 2018:
2 340,11 € – súpravy školských stolov a stoličiek – nastaviteľné sety
1 978, 38 € – interaktívna zostava do triedy – int. tabuľa, dataprojektor, monitor, reprod.
1 114,50 € – výmena PVC podlahy v učebni školy
V r. 2017:
4 000,- € – šatňové skrinky pre žiakov školy
V r. 2016:
3 005,76 € – šatňové skrinky pre žiakov školy
V r. 2015:

2 000,- € – projektová dokumentácia – projekt budovania šk.výdajne jedla
V r. 2014:
2 079,50 € – rozšírenie kamerového systému školy
120,00 € – nástenné reproduktory do učebne

Za Vaše príspevky a pomoc v mene našej školy ďakujeme.