Červené stužky 2022

Aj tento rok sa naša škola zapojila do kampane Červené stužky. Žiaci druhého stupňa na výtvarnej výchove tvorili práce s danou tématikou a tri z nich boli zaslané do súťaže. V školskom rozhlase prebehla relácia na podporu Svetového dňa boja proti AIDS – 1. decembera. Na záver kampane žiaci k danému svetovému dňu vyjadrovali svoj názor pripnutím červenej stužky a oblečení v červenom tvorili v triedach živé červené stužky.

Filozofiou kampane Červené stužky je naučiť mladých ľudí zaujať správny postoj k vlastnému zdraviu a životu, ako aj k zdraviu a životu druhých ľudí.

koor. prev. Mgr. I. Pilinská