Skupinová práca s triedou – CPP Senec

2.3.2023 – 4.B, 7.3.2023 – 4.A , 8.3.2023 – 6.B, 16.3 – 7.A a 17.3 – 7.B mali aktivitu s pani psychologičkou z Centra poradenstva a prevencie Senec. Cieľom skupinovej práce bolo učiť deti sebarozvoju, sebapoznávaniu, pochopeniu toho druhého a súčasne tak aj napomôcť k budovaniu dobrých vzťahov v triede.

Mgr. I. Pilinská (koor. prev.)