Deň ZEME na našej škole

Naša Zem je zemeguľa, vesmírom sa rada gúľa.
Chráni ju plášť z ozónu, podobá sa balónu.
Vôkol slnka krúži rok, má cestovný poriadok.
Keď je smogu, dymu veľa, pláštik je hneď samá diera.
Cez diery sa valí zvonka, nebezpečná žiara slnka.
Len čistý vzduch na zemi diery v plášti zacelí.

Niekedy je náročné  uvedomiť si skutočnosť, že  my  všetci sme súčasťou prírody a pritom  ju sami deň čo deň znečisťujeme. Niekedy zbytočne veľa nakupujeme veci, ktoré ani nepotrebujeme, a tým produkujeme odpad, ktorý zahlcuje našu planétu a zabíja rastliny aj živočíchy.
Naša škola sa preto pravidelne zapája do aktivít týkajúcich sa DŇA ZEME. Tento školský rok sme sa dňa 31.03.2023 zapojili do brigády a skrášlili okolie našej školy. Menší žiaci vyčistili a upravili školský dvor, kde trávia každý deň veľa času pri  rôznych hrách. Starší žiaci sa zapojili do upratovania našej obce. Štvrtáci umiestnili vyliahnuté včielky samotárky na strom – kde budú usilovne opeľovať rastlinky a kvety, ktoré sme vysadili do vyvýšených záhonov. Myslíme aj na náš hmyz – umiesnili sme si tam aj hotel pre malých pomocníkov.

Existuje viacero aktivít, ktorými  tiež môžeme každý po svojom „osláviť“ Deň Zeme.

  • Choďte na prechádzku do lesa.
  • Zasaďte si obľúbenú rastlinku, strom.
  • Rozprávajte sa so svojimi blízkymi o dôležitosti ochrany Zeme a prírody vo vašom okolí.
  • Šetrite elektrinu. Môžete si urobiť napríklad večer bez televízora, mobilov, či počítača.
  • Choďte do školy – do práce pešo alebo na bicykli, nie autom.

ZŠ Tomášov