Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

Dňa 5. septembra 2022 sa po dvojmesačnej prestávke otvorili brány našej školy. Žiaci a ich pani učiteľky a páni učitelia sa zhromaždili na multifunkčnom ihrisku v areáli školy. Po odznení HYMNY Slovenskej republiky sa ku všetkých žiakom, pedagógom, rodičom a hlavne novým prváčikom  prihovorila  pani riaditeľka Mgr. Zuzana Sarková a pán starosta Ing. István Pomichal, PhD . Každému zapriali úspešný štart do nového školského roka 2022/2023.

Všetkým žiakom a pedagógom prajeme v novom školskom roku veľa elánu,
trpezlivosti a úspechov.

ZŠ Tomášov