Novinky 2017/2018


Úradné hodiny cez prázdniny:

03.07.2018  –  04.07.2018          od 8:30     do 12:00   hod.

09.07.2018                                      od 8:30     do 12:00   hod.

16.7.2018                                         od 8:30     do 12:00   hod.

23.07.2018                                      od 8:30     do 12:00   hod.

13.08.2018                                      od 8:30    do  12:00   hod.

20.08.2018                                      od 8:30    do  12:00   hod.

27.08.207   –   28.08.2018          od 8:30      do  12:00   hod.


Letné prázdniny

od 1.7.2018 do 02.9.2018


Slávnostné ukončenie šk. r. 2017/2018  

29.06.2018

viac …


Slávnostné otvorenie prístavby
Základnej školy v Tomášove

26.6.2018

viac….


ORGANIZÁCIA POSLEDNÉHO TÝŽDŇA ŠK.R. 2017/2018

Od 25.6. (pondelok) do 28.6. (štvrtok) výchovno-vzdelávací proces bude prebiehať nasledovne:

  1. stupeň: 4 vyučovacie hodiny do 11.10 hod., potom ŠKD
  2. stupeň: 5 vyučovacích hodín do 12.05 hod.

Dňa 29.6.2018 (piatok) bude slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018 od 7.30 do 9.00 hod. v areáli školy. ŠKD bude v prevádzke do 11.30 hod. Kto nebude mať záujem o obed v tento deň, je potrebné do 28.6. obed odhlásiť v školskej jedálni.


Boli sme na mliečnej farme…

DOD PD Lozorno
4.A – 22.06.2018

viac …


Školský výlet Jaskyňa Driny – Červený Kameň 2.A, 2.B

15.6.2018

viac…

 


Besedy o dospievaní: 7.A + 7B – 19.6.2018

„Čas premien“ – dievčatá 

„Cesta k mužnosti“ – chlapci

viac…


Beseda so spisovateľkou

Veronikou Homolovou Tóthovou

14.6.2018

viac …


NÁŠ  HERBÁR – 4.A

Projekt z prírodovedy   14.6.2018

viac …


Deň detí

1.6.2018

viac…


PROJEKT 1.A, 1.B

NAŠE OBĽÚBENÉ RODINNÉ RECEPTY

viac…


ZOO BRATISLAVA  – 7.6.2018

1.A  a 1.B

viac…


BOLI  SME  VO  HVEZDÁRNI …

3.A  a  4.A  –  5.6.2018

viac ….


Krajské kolo chemickej olympiády

Gabika Kerényiová –  4. miesto

viac…


Exkurzia – čistička odpadových vôd –4.6.2018

7.A a 7.B

viac…


ČÍTAJME SI  2018 – 30.5.2018

viac…


Detektívna práca v teréne
Projekt z prírodovedy v 4.A

31.5.2018

viac …


Šikovný plavec zo 7.A

Adam Havran, žiak 7.A, sa umiestnil na Majstrovstvách Slovenskej republiky v plávaní s plutvami na 2. a 3. mieste.

Srdečne gratulujeme.


Nemecké divadelné predstavenie Der Turm

8.A, 8.B, 9.A

viac …


Matematický klokan

3.A

viac …


Uvítanie detí v KD

Žiaci 1.st.

05/2018

viac …


„BEAUTIFUL  ANIMALS“

Projekt z ANJ – 3.A   2.skupina
23.5.2018

viac …


Školský časopis JUNIOR 3

riešenia úloh a výhercovia 10.5.2018

viac …


Náučný farmársky a včelársky chodník – Vinosady

3.A a 4.A 9.5.2018

viac …


Psychohygiena všedného dňa – 4.4.2018

7.A a 7.B – beseda

viac…


HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM HLOHOVEC

apríl 2018

viac…


Deň matiek

Vážení rodičia, starí rodičia a priatelia našej školy,

žiaci a učiteľský zbor Základnej školy slovenskej Vás srdečne pozývajú na akadémiu ku Dňu matiek, ktorá sa z dôvodu rekonštrukcie Kultúrneho domu uskutoční až dňa 17. mája, vo štvrtok, o 16.30 hodine v Kultúrnom dome v Tomášove.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Pozvánka_2018


Naša kniha rozprávok

4.A – apríl 2018

viac …


Folklórne festivaly

Projekty z vlastivedy – 4.A
25.4.2018

viac …


PROJEKT – MY FRIEND

3.ročník

viac…


Exkurzia SHMÚ v Bratislave 7.A+7.B

18.4.2018

viac…


Pesnička je liek

16.4.2018

viac …


MINIFUTBAL Mcdonalds
Chlapci + dievčatá – základné kolo
2. miestopostup do okresného kola

Bernolákovo, 6.4.2018

viac


VYBÍJANÁ
Dievčatá – okresné kolo
4. miesto v skupine

Senec, 28.3.2018

viac


GYMNASTIKA
Dievčatá – okresné kolo
3. miestokategória C
4. miestokategória B

Senec, 26.3.2018

viac


VOLEJBAL
Chlapci – okresné kolo
3. miesto

Senec, 12.3.2018

viac


Okresné kolo chemickej olympiády

23.3.2018

viac…


Pravda o drogách – 4.4.2018

beseda  – 8.A+8.B+9.A

viac…


Deň učiteľov – 28.3.2018

viac…


Partnerské vzťahy a sexualita 26.03.2018

beseda z CPPPaP   8.A + 8.B

viac…


Veselá Veľká Noc 23.3.2018

viac…


Hviezdoslavov Kubín – II. kategória

13.3.2018 sa v MsKS Labyrint konalo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.

VIAC…


Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy v Tomášove na školský rok 2018/2019

Dátum:     5. apríl 2018
Čas:          15:00 hod. –  19:00 hod.
Miesto:    ZŠ Tomášov, Školská 7, 900 44  Tomášov

VIAC …..

Čo by mal vedieť budúci prvák.


Project  „MY FRIEND“

ANJ – 3.A 2.skupina

23.3.2018

viac …


LEVÍ  KRÁĽ

22.03.2018

viac …


Marec – mesiac knihy v 1.A a 1B

Výstavka kníh – 19.3.2018

viac..


Project „MY  DAY and MY MUM´S or DAD´S DAY“

ANJ 4.A  1. skupina

12.3.2018

viac …


Triedny projekt 2.B – 12.3. 2018

Ako správne separovať odpad

viac…


Týždeň bez sladkostí v 1.A a 1.B

12.3 – 16.3.2018

viac…


Týždeň bez sladkostí  v 4.A

21.03.2018 – vyhodnotenie

viac …


Projekt Educate Slovakia
7. a 8. ročník

  viac …


Detské dopravné ihrisko – Galanta
3.A a 4.A 

19.03.2018  

viac …


Eliška knižka – 13.3. 2018

2.A, 2.B

viac …


Vystúpenie detí 1.st. pre Červený kríž

 

viac …


 LYŽIARSKY VÝCVIKOVÝ KURZ

viac


Vitamínmi proti chrípke – 3.A

viac…


Čitateľský oriešok 4 – HLASOVANIE cez facebook JE OFICIÁLNE SPUSTENÉ!

POZOR! Prihlásené školy, učitelia, rodičia, starí rodičia, žiaci, tety a strýkovia, ale aj susedia, kamaráti a všetci známi! Odteraz až do 23. marca 2018 môžete hlasovať „LAJKOVAŤ“  za tie najkrajšie kresby v rámci celoslovenskej súťaže Čitateľský oriešok 4.

viac …

Z našej školy postúpila práca Vasylka Petrovského z 2.B.
Prosím, podporte ho a hlasujte za jeho prácu na:

https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/
a.1583807551657109.1073741852.114764378561441/
1583810124990185/?type=3&theater

ĎAKUJEME!                                                                                                 Mgr. R. Havrilová


Beseda o cestovaní a jachtingu

26.02.2018

viac …

 


Opice z našej police
– bábkové predstavenie

23.02.2018

viac …


Geografická olympiáda

6.02.2018

viac …


BESEDA o recyklovaní

16.02.2018

viac …


Tortové mestečko

5.A, 5.B, 6.A

viac …


Hviezdoslavov Kubín- I. kategória
Školské kolo

február 2018

viac …


Nadaný matematik zo 4.A triedy
Majko Kovaľ

14.2.2018

viac …


Vystúpenie detí 1. st. v KD

8.2.2018

viac …


Školský časopis JUNIOR 2

riešenia úloh a výhercovia – 9.2.2018

viac …


 Šaliansky Maťko

26.1. 2018 Marianna Petreková z 5. A získala skvelé 2. miesto vo svojej kategórii v okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko.  Srdečne gratulujeme.
Viac …


Rodičovský ples 20.1.2018

Srdečne ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy za úžasný a veľkolepý rodičovský ples. Viac …


Vážení rodičia a priatelia našej školy,
na uvedenom linku si môžete stiahnuť videozáznam a fotografie z vianočnej akadémie:

http://videosluzba.home.sk/Vianoce2017/

Za zhotovenie dokumentácie srdečne ďakujeme pani Ing. Janke Petrekovej a pánovi Ing. Jozefovi Petrekovi, PhD.


S VITAMÍNMI PROTI CHRÍPKE

6.A

viac…


PREDSTAVENIE v anglickom jazyku A GOLD FISH  25.1.2018

viac…


Ochutnávka čajov v 1.A a 1.B – 24.1.2018

viac…


Meranie času v 1.A a 1.B – 23.1.2018

viac…


Hviezdna súťaž s KOZMIXOM – výhercovia

4.A  – január 2018

viac …


MEDIÁLNA VÝCHOVA – 6.A

18.1.2018

viac…


BEZPEČNÉ SPRÁVANIE  4.A

18.1.2018

viac…


ZHAVRANELÍ – bábkové predstavenie

11.1.2018

viac …


ŠALIANSKY MAŤKO I.kategória 

9.1.2018

viac…

 

Novinky 2018/2019