Výchova k rodičovstvu a manželstvu (workshop pre žiakov 6. a 8. ročníka)

Žiaci 6. a 8. ročníka sa 11. mája 2023 zúčastnili workshopu v rámci programu Výchovy k rodičovstvu a manželstvu. Program zastrešovalo Centrum pre rodinu – Pezinok, ktorého odbornou prednášajúcou bola Mgr. Ľubica Nogová.

Žiaci 6. ročníka absolvovali prednášku s názvom „Sebaprijatie“, na ktorej sa rozprávali o rôznych druhoch pováh človeka a ich základných črtách. Na rôznych príkladoch si taktiež vysvetľovali hodnotu človeka.

Žiaci 8. ročníka si vypočuli prednášku s názvom „Etapy vzťahu“. Žiaci sa dozvedeli o troch možných formách vzťahu: kamarátstvo, zaľúbenie a láska, pričom si poukázali na rozdiely medzi nimi. Zhrnuli si poznatky o rozdieloch v dospievaní medzi dievčaťom a chlapcom, pričom bol dôraz kladený na dôležitosť správneho nastavenia pri výbere partnera. Záver prednášky bol venovaný vyzdvihnutiu lásky a vernosti ako základu sexuality.

Prednášky boli priebežne spestrené rôznymi zaujímavými, praktickými aktivitami pre žiakov.

Cieľom workshopov je poukázať na celistvosť človeka, jeho krásu a hodnotu v kontexte lásky. Program je v súlade s aktuálne platnými učebnými osnovami Výchovy k rodičovstvu a manželstvu vydanými MŠSR.

Mgr. Andrea Švorcová, PhD.