DEŇ JABLKA

Naša škola sa už tradične zapojila do tematického vyučovania: Deň jablka. V piatok 21.10. 2022 žiaci pri vstupe do školy dostali krásne jablko ako symbol zdravej desiatej. Žiaci a žiačky 7.A rozdávali jabĺčka v príznačných farbách tohto ovocia a ich hlavy zdobili pekné čelenky. Pani učiteľka Katarína Nagyová pripravila so žiakmi rozhlasové vysielanie, kde boli spomenuté zaujímavosti o jabĺčkach.  Počas tohto dňa naše triedy ožili veselými farbami jabĺčok a všade to rozvoniavalo všakovakými jablkovými dobrotami. Väčšina žiakov počas dňa kreslila alebo maľovala obrázky s témou : Jablko. Najviac aktivít na rôznych vyučovacích hodinách mala trieda 3.A pod vedením pani učiteľky Nagyovej. Niektorí žiaci  sa obliekli do farieb tohto plodu. V  triedach si žiaci pripravili pekné výstavky a hlavne všade to krásne rozvoniavalo. Bola vyhlásená aj súťaž o najväčšie jablko. Pri tejto aktivite sme sa veru zapotili, pretože veľa žiakov a žiačok prinieslo krásne veľké jablká a rozdiely medzi nimi boli takmer nepatrné. Na dolnej chodbe našej školy boli potom tieto najväčšie, netradičné, ale i najmenšie jablká vystavené, kde si ich žiaci mohli aj pozrieť a porovnať. Na prvom stupni priniesol najväčšie jablko Zahar Vaskovets z 2.B a najmenšie jablko Adriana Gačová z 3.B.

Na druhom stupni priniesla najväčšie jablko Dominika Langerová zo 7.A a najmenšie jabĺčko priniesol Márk Flóra z 8.A.

Veľká vďaka patrí rodičom za  spoluprácu a ich ochotu a čas, ktorí venovali tomu, že sme mohli tento obyčajný školský deň spraviť pre deti neobyčajným.

Ďakujeme!                                           

Za školský parlament : p.uč. Katarína Radová                                                   

koord.enviro p.uč. Marta Melková