Chemická olympiáda – okresné kolo, kat. D

30.3.2023 sa konalo okresné kolo chemickej olympiády – kategória D. Olympiáda prebiehala na Gymnáziu A. Bernoláka v Senci. Všetci žiaci, ktorí postúpili zo školského kola do okresného, sa stali úspešnými riešiteľmi:

  • Theo Štovčík 9.A – úspešný riešiteľ
  • Lucia Karolína Gabrišová 9.A – úspešný riešiteľ
  • Laura Ďurišová 9.A – úspešný riešiteľ
  • Laura Zálešáková 9.A – úspešný riešiteľ

Srdečne gratulujeme:)

Mgr. I. Pilinská