Organizácia

  •  iŠkVP ISCED1, ISCED2     –     sú k nahliadnutiu u riaditeľky školy.


1. vyučovacia hodina     07.30 – 08.15
2. vyučovacia hodina     08.25 – 09.10
3. vyučovacia hodina     09.25 – 10.10
4. vyučovacia hodina     10.25 – 11.10
5. vyučovacia hodina      11.20 – 12.05
6. vyučovacia hodina      12.10 – 12.55
7. vyučovacia hodina      13.25 – 14.10

  • Organizácia prestávok

po 1. vyučovacej hodine    08.15 – 08.25
po 2. vyučovacej hodine    09.10 – 09.25   (desiatová)
po 3. vyučovacej hodine    10.10 – 10.25    (veľká)
po 4. vyučovacej hodine    11.10 – 11.20
po 5. vyučovacej hodine    12.05 – 12.10
po 6. vyučovacej hodine    12.55 – 13:25