Organizácia

  • ŠkVP  ISCED2     a     iŠkVP ISCED1, ISCED2

     sú k nahliadnutiu u riaditeľky školy.  • Organizácia vyučovania:

1. vyučovacia hodina 07.30 – 08.15
2. vyučovacia hodina 08.25 – 09.10
3. vyučovacia hodina 09.25 – 10.10
4. vyučovacia hodina 10.25 – 11.10
5. vyučovacia hodina 11.20 – 12.05
6. vyučovacia hodina 12.10 – 12.55
7. vyučovacia hodina 13.25 – 14.10

  • Organizácia prestávok

po 1. vyučovacej hodine 08.15 – 08.25
po 2. vyučovacej hodine (desiatová) 09.10 – 09.25
po 3. vyučovacej hodine (veľká) 10.10 – 10.25
po 4. vyučovacej hodine 11.10 – 11.20
po 5. vyučovacej hodine 12.05 – 12.10
po 6. vyučovacej hodine 12.55 – 13:25