Biológia hravou formou v 5. ročníku

K najobľúbenejším činnostiam piatakov na hodinách biológie jednoznačne patrí mikroskopovanie. Vďaka nášmu novovybudovanému chemicko – biologickému laboratóriu sa tejto činnosti môžeme pravidelne venovať. Žiaci si takýmto spôsobom utvrdzujú svoje nadobudnuté vedomosti z prebratých učív a zároveň si precvičia prácu s jemnou motorikou.

Vo februári piataci pozorovali mikroskopom zloženie planktónu zo vzoriek vody z domácich akvárií. Z pozorovania vyhotovili laboratórne protokoly, čím sú vedení k systematickej práci prírodovedca.

Mgr. Andrea Švorcová, PhD.