Deň učiteľov

„Byť dobrým učiteľom je tým najväčším umením, lebo deti nepotrebujú vždy rady,
občas potrebujú iba ruku, ktorá pohladí, ucho , ktoré vypočuje a srdce, ktoré porozumie.“

Dňa 28.03.2023 sa konala slávnostná porada pri príležitosti Dňa učiteľov. Pozvanie prijali aj bývalé kolegyne a kolegovia. Po slávnostnom príhovore pani riaditeľky Mgr. Zuzany Sarkovej a pána starostu Ing. Istvána Pomichala, PhD, nás prekvapili žiaci krásnym kultúrnym programom. Hostia si v sprievode pani riaditeľky a pána starostu prezreli novovybudované tretie podlažie školy a naše odborné učebne. Slávnostné stretnutie bolo ukončené krátkym pohostením.

Ďakujeme!

Kolektív pedagogických pracovníkov ZŠ Tomášov