TALK TALK

V dňoch 13.3 – 17.3.2023 žiaci 3. a 4. ročníkov našej školy absolvovali 15 – hodinový intenzívny jazykový kurz s anglicky hovoriacim lektorom, ktorého poskytla jazyková škola TalkTalk courses so sídlom v Bratislave. Počas celého kurzu lektor pracoval s nadšením, navodil uvoľnené prostredie pre získanie novej slovnej zásoby, správnej gramatiky a výslovnosti Používal zaujímavé metódy, uplatňoval aktivity, hry, pripravil pútavé úlohy, cez ktoré žiakom pomaly opadával strach z komunikácie. Postupne začali rozprávať spontánne, čím mali možnosť otestovať svoje znalosti s prirodzeným akcentom amerického lektora. Posledný deň žiaci prevzali certifikát o absolvovaní kurzu, rozlúčili sa s lektorom, ktorý odchádzal s nádejou, že kurz bol dobrou motiváciou do ďalšieho štúdia anglického jazyka.