Skupinová práca s triedou 8.A – CPP Senec

27.2.2023 mali 8.A skupinovú prácu s p. psychologičkou z CPP Senec. Žiaci boli rozdelení na dve skupiny a každá skupina pracovala s p. psychologičkou osobitne. Cieľom aktivity bolo podporiť osobnostný rozvoj žiakov, pomáhať žiakom vhodne vyjadrovať svoje pocity a postoje, hľadanie samých seba, rozmýšľanie nad vlastnou osobou.

koor. prev. Mgr. I. Pilinská