Slávnostné ukončenie šk.r. 2022/2023

Dňa 30.júna 2023 sa na školskom dvore uskutočnilo slávnostné ukončenie šk.r. 2022/2023. Po odoznení Hymny Slovenskej republiky sa k všetkým prítomným prihovorila pani riaditeľka  Mgr. Z. Sarková . Slávnostný príhovor vystriedalo ocenenie  najlepších žiakov a športovcov, boli im udelené knižné odmeny. Potom sa so žiakmi a  s deviatakmi rozlúčil aj pán starosta Ing. I.Pomichal PhD. Deviataci nás prekvapili krátkym programom. Zavítali k nám aj škôlkári, ktorí sa rozlúčili s materskou školou a na budúci školský rok si zasadnú do prvej triedy v našej škole.

Každému prajeme príjemné letné prázdniny.

ZŠ Tomášov