Zber papiera

Slovensko patrí medzí najlesnatejšie krajiny v Európe, až 41% jeho územia je zalesnená. To samozrejme neznamená, že netreba chrániť našu prírodu. Veď 1 tona recyklovaného papiera ušetrí približne 17 stromov, 3000 litrov vody a spotrebuje sa na výrobu polovica elektrickej energie. 

Práve preto začiatkom tohto mesiaca organizovala naša škola opäť zber papiera. Kvôli stavebným prácam prebiehal netradičnou formou – kontajner bol umiestnený v objekte Zberných surovín v Tomášove. Preto bola aj účasť nižšia, ako v predchádzajúcich rokoch – zapojilo sa 60 žiakov, čiže o polovicu menej, ako predtým a nazbieralo sa menej papiera, približne 4 tony, čo je asi tretina nášho najlepšieho výsledku.

Súťaž jednotlivcov vyhrala Sofia Bouzid z 5.B, ktorá doniesla 311 kg papiera, Dominik Nagyhajú zo 6.A – 210 kg a Zara Škarbová z 1.B – 200 kg. Okrem nich dostali sladkú odmenu aj tí žiaci, ktorí nazbierali viac ako 100 kg papiera.

V súťaži tried víťazom a výhercom torty sa stala 5.B s výsledkom 27 kg na žiaka.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu, hoci aj malým množstvom papiera. Takto pomohli nielen našej škole, ale hlavne životnému prostrediu, veď sme ušetrili približne 70 stromov a 12 000 litrov vody.

Imrich Bogár