Športový deň

V piatok 2.6.2023 sa žiaci druhého stupňa stretli na školskom dvore, aby si spoločne zašportovali a zmerali si sily. Pretekali v rôznych disciplínach: beh na 50, beh na 1000m, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou, atletický štvorboj a zasúťažili si vo florbale a futbale. Za skvelé výkony boli odmenení medailou s diplomom a krásnymi zážitkami.

Výsledky žiakov:

Mladšie žiačky :    

Hod kriketovou loptičkou:      1. Čičáková Michaela                   25 m                     6. B

Beh na 1000m:                           1. Paulechová Soňa                      4 : 32 min             5. B

Atletický štvorboj:                     1. Jerászeková Denisa                  25 bodov               5. A

Staršie žiačky :      

Beh na 50m:                              1. Bertóková Barbora                    6 : 97  s                8. A

Skok do diaľky:                           1. Gábrišová Lucia                        367 cm                9. A

Hod kriketovou loptičkou:       1. Bertóková Barbora                   25 m                     8. A

Beh na 1000m:                            1. Bertóková Barbora               4 : 28 min               8. A

Atletický štvorboj:                     1. Bertóková  Barbora                  28 bodov               8. A

Mladší žiaci:         

Beh na 50m:                                1. Kállai Adrian                               7 : 43 s                  6. A

Skok do diaľky:                            1. Rajcsányi Kristián                      402 cm                5. A

Hod kriketovou loptičkou:        1. Kállai Adrian                               34 m                     6. A

Beh na 1000m:                             1. Kállai Adrian                               4 : 02 min           6. A

Atletický štvorboj:                      1. Kállai Adrian                               38 bodov               6. A

Starší žiaci:           

Beh na 50m:                                 1. Dinka Ľuboš                               6 : 25 s                 9. B

Skok do diaľky:                            1. Mózeš Márk                               522 cm                9.B

Hod granátom:                             1. Sáhó Peter                                  45 m                     8. A

Beh na 1000m:                             1. Árpa Adam                                 3 : 49 min            9. A

Atletický štvorboj:                       1. Mózeš Márk                               35 bodov               9. B