STROM ROKA

Naša škola sa zapojila do sprievodnej súťaže v Ankete Strom roka. Súťaž pre školy je vyhlasovaná 5.septembra a trvá do 30.septembra.
– V súťaži sú 2 kategórie, do ktorých sa môžu žiaci zapojiť:
* V 1. kategórii rozhoduje najväčší počet prijatých hlasov
* V 2. kategórii rozhodujú aktivity žiakov navyše

Zapojili sme sa v obidvoch kategóriách. Na začiatku septembra sa náš
tomášovský platan nachádzal na 4. mieste. Žiaci 4.A spolu s triednou učiteľkou
napísali báseň s názvom „Náš platan“ a snažili sa detskými očami výtvarne tento
strom znázorniť.
Báseň „Náš platan“:


Náš platan

Ej platan, platan zelený,
Veľmi dávno v Tomášove sadený.
Nájde v ňom úkryt včielka, vtáčik raz,
Keď sa blíži z jari čas.


Pod jeho mohutnou korunou stretli sa mnohí ľudia
A tí iste o Tomášove veľa vedia.
Príbehy dávne vedel by nám platan rozpovedať,
Keď v jeho tieni zvykli si sedať.


Na jeseň jeho listy sviežo zelené,

prepustia trblietajúc slnka pramene.
Ej, platan, platan majestátny si ty strom,
Sťa kráľ na tróne si vládneš každým dňom.

Viac vo fotogalérii Strom roka. Môžeme dúfať, že snahou žiakov sa
prebojujeme ešte na vyššie priečky hlasovania, aby náš platan mohol získať
odbornú starostlivosť. Ak by sa to však nepodarilo, tak sa tomášovský platan
dostal do povedomia nie len žiakov našej školy ale aj iných škôl a širokej
verejnosti.