VESMÍR očami žiakov 4.B

Počas mesiaca október sa žiaci 4.B triedy podrobne zaoberali na hodinách prírodovedy a výtvarnej výchovy témou VESMÍR. Ich usilovná práca bola zavŕšená tvorbou projektu, v ktorej sa mala prejaviť ich kreativita, práca s rôznymi materiálmi, výtvarné a estetické cítenie. Kto inklinoval k elektronickému spracovaniu, mohol si pripraviť aj prezentáciu v PowerPointe. Za usilovnú prácu, správny výber témy, jej spracovanie a kreativitu pri práci, obhájenie projektu, vysvetlenie podrobností, boli žiaci hodnotení zaslúžene jednotkou.

Gratulujem štvrtáci, veľmi pekná práca!

Mgr. Renáta Havrilová