MS Teams

Dištančné vzdelávanie:

Každý žiak školy získal prihlasovacie údaje do systému Office 365. Prihlasovacie údaje sú v tvare:

meno.priezvisko@zstomasov.sk
heslo 
(Heslo je jednorazové. Po prvom úspešnom prihlásení Vás systém vyzve na zmenu hesla.)

KROK 1: (Stiahnutie aplikácie MS Teams)

Funguje pre počítač / notebook

Stiahnutie aplikácie:
Aplikáciu si stihnete z webovej stránky: Microsoft-teams
(Kliknite na ikonku “Stiahnuť pre počítač”  a následne “Stiahnuť Tams”)Stiahnut1 

Stiahnut Teams

Po stiahnutí je potrebné na súbor kliknúť, aby sa nainštaloval do počítača. Inštalácia je plne automatická, nemalo by to od Vás žiadať žiadne potvrdenie, či nastavenie. Po úspešnom nainštalovaní sa Vám na ploche zobrazí ikonka Microsoft Teams  MSTeams2

KROK 1: (Stiahnutie aplikácie MS Teams)

Funguje pre mobil / tablet

Stiahnutie aplikácie:
Aplikáciu si stihnete cez App Store, alebo Obchod Play

App Store         Obchod PLAY

KROK 2: (Prvé prihlásenie)

Každý žiak školy získal prihlasovacie údaje do systému Office 365. Prihlasovacie údaje sú v tvare:

meno.priezvisko@zstomasov.sk
heslo
(Heslo je jednorazové. Po prvom úspešnom prihlásení Vás systém vyzve na zmenu hesla.)

S týmito údajmi sa prihláste do aplikácie Microsoft Teams:

Prihlasovacie meno  Prihlasovacie heslo

Po úspešnom prihlásení Vás systém vyzve na zmenu hesla:
(V prvom riadku zadajte povodne heslo, ktoré Vám poskytla škola, do druhého a tretieho riadku zadajte Vaše vlastné heslo, ktoré si budete pamätať)

Zmena hesla