Výchovné poradenstvo

Výchovná poradkyňa:  Mgr. Alexandra Staňová

Konzultačné hodiny

Utorok: 12:10 – 14:10

na telefónnom čísle: 02/45958132 alebo osobne v budove ZŠ Tomášov


TESTOVANIE 5 

Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov 2021/2022:

        18. máj 2023 – ZRUŠENÉ


TESTOVANIE 9

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov 2021/2022:

                                        22. marec 2023

Bližšie informácie je možné získať priamo na internetovej stránke NÚCEM www.nucem.sk v časti Testovanie 9.


                                                       ! NEPREHLIADNITE !

Dôležité informácie pre žiakov a zákonných zástupcov:

 

               Prihlášky na stredné školy

Termín podania prihlášok na VŠETKY odbory SŠ (vrátane talentových, osemročných a bilingválnych študijných odborov):

do 20. 3. 2023

 

1.kolo prijímacích skúšok:   

  • netalentové odbory:                1. termín:  4. 5. – 5. 5. 2023

                                                              2. termín:  9. 5. – 10. 5. 2023

 

  • talentové odbory:                     1. termín: 28. 4. – 3. 5. 2023

                                                                 2. termín: 11. 5. – 15. 5. 2023

 

2.kolo prijímacích skúšok:   20. 6. – 21. 6. 2023

– vyhlasujú stredné školy, ktoré nemajú dostatočný počet študentov

– môžu sa ho zúčastniť žiaci, ktorí sa nedostali na žiadnu strednú školu alebo chcú ísť na inú školu, resp. odbor, ktorý nemá škola naplnený


Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou, dotazník záujmov, zručností môžete získať na internetových stránkach: www.svslm.skwww.stredneskoly.euwww.strednaskola.skwww.povolania.euwww.istp.sk, www.svetprace.sk, www.kamposkole.skwww.pohnitesvetom.skwww.vasaeuropa.sk, www.skoly-info.skwww.infovek.sk www.svsmi.sk, www.siov.sk