Výchovné poradenstvo

Výchovná poradkyňa:  Mgr. Alexandra Staňová

Konzultačné hodiny

Utorok: 12:10 – 14:10

na telefónnom čísle: 02/45958132 alebo osobne v budove ZŠ Tomášov


TESTOVANIE 5 

Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov 2021/2022:

18. máj 2022


TESTOVANIE 9

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov 2021/2022:

                                        6. apríl 2022

Bližšie informácie je možné získať priamo na internetovej stránke NÚCEM www.nucem.sk v časti Testovanie 9.


                                                       ! NEPREHLIADNITE !

Dôležité informácie pre žiakov a zákonných zástupcov:

 

                                                    Prihlášky na stredné školy

Termín podania prihlášok na talentové odbory SŠ: do 20. 2. 2022

Talentové skúšky: 15. 3. – 30.4. 2022

 

Termín podania prihlášok na netalentové odbory SŠ: do 10. 4. 2022

1.kolo prijímacích skúšok:    1. termín:  9. 5. 2022

                                                         2. termín:  12. 5. 2022

2.kolo prijímacích skúšok:   21. 6. 2022

– vyhlasujú stredné školy, ktoré nemajú dostatočný počet študentov

– môžu sa ho zúčastniť žiaci, ktorí sa nedostali na žiadnu strednú školu alebo chcú ísť na inú školu, resp. odbor, ktorý nemá škola naplnený


Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou, dotazník záujmov, zručností môžete získať na internetových stránkach: www.svslm.skwww.stredneskoly.euwww.strednaskola.skwww.povolania.euwww.istp.sk, www.svetprace.sk, www.kamposkole.skwww.pohnitesvetom.skwww.vasaeuropa.sk, www.skoly-info.skwww.infovek.sk www.svsmi.sk, www.siov.sk