Výchovné poradenstvo

Výchovná poradkyňa:  Mgr. Alexandra Staňová

Konzultačné hodiny:

Streda:
od 12:30 do 14:00
na telefónnom čísle: 02/45958132 alebo osobne v budove ZŠ Tomášov


TESTOVANIE 5 – 2021

Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov:

ZRUŠENÉ


TESTOVANIE 9 – 2021

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov:

                                               9. jún 2021

náhradný termín: 24. jún 2021

Bližšie informácie je možné získať priamo na internetovej stránke NÚCEM www.nucem.sk v časti Testovanie 9.


                                                       NEPREHLIADNITE!!!!!

Dôležité informácie pre žiakov a zákonných zástupcov:

                                                    Prihlášky na stredné školy

Termín podania prihlášok na talentové odbory SŠ: do 08.04.2021

Talentové skúšky:

1. termín: 05.05. – 07.05.2021

2. termín: 12.05. – 14. 05. 2021


Termín podania prihlášok na netalentové odbory SŠ: do 08.04.2021

1.kolo prijímacích skúšok:    1. termín:  03.05. – 04.05. 2021

                                                         2. termín:  10.05. – 11.05.2021

2.kolo prijímacích skúšok:   22.06.2021

– vyhlasujú stredné školy, ktoré nemajú dostatočný počet študentov

– môžu sa ho zúčastniť žiaci, ktorí sa nedostali na žiadnu školu, alebo chcú ísť na inú školu, resp. odbor, ktorý nemá škola naplnený.


Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou, dotazník záujmov, zručností môžete získať na internetových stránkach: www.svslm.skwww.stredneskoly.euwww.strednaskola.skwww.povolania.euwww.istp.sk, www.svetprace.sk, www.kamposkole.skwww.pohnitesvetom.skwww.vasaeuropa.sk, www.skoly-info.skwww.infovek.sk www.svsmi.sk, www.siov.sk