Výchovné poradenstvo

 Výchovná poradkyňa:  Mgr. Alexandra Staňová

Konzultačné hodiny:

Streda:
od 12:30 do 14:00
na telefónnom čísle: 02/45958132 alebo osobne v budove ZŠ Tomášov


TESTOVANIE 9 – 2019

CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV DEVIATYCH ROČNÍKOV:

                                   3.apríl  2019

CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV DEVIATYCH ROČNÍKOV:

náhradný termín:                16.apríl 2019

Informácie je možné získať priamo na internetovej stránke NÚCEM www.nucem.sk v časti Testovanie 9.


                                                       NEPREHLIADNITE!!!!!

Dôležité informácie pre žiakov a zákonných zástupcov:

                                                   Prihlášky na stredné školy

Termín podania prihlášok (talentové odbory) najneskôr do:   20.2.2019

Talentové skúšky:   15.3. – 30.4.2019

Termín podania prihlášok na (netalentové odb.) SŠ najneskôr do:   10.4.2019

1.kolo prijímacích skúšok:    1. termín:   13.5.2019

                                                        2. termín:   16.5.2019

2.kolo prijímacích skúšok:   18.6.2019

– vyhlasujú stredné školy, ktoré nemajú dostatočný počet študentov

– môžu sa ho zúčastniť žiaci, ktorí sa nedostali na žiadnu školu, alebo chcú ísť na inú školu, resp. odbor, ktorý nemá škola naplnený.


TESTOVANIE 5 – 2018

Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov:

21. november 2018

HARMONOGRAM: Testovanie 5 – 2018 (21. november 2018 streda)


Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou, dotazník záujmov, zručností môžete získať na internetových stránkach:                                       www.svslm.skwww.stredneskoly.euwww.strednaskola.skwww.povolania.euwww.istp.sk, www.svetprace.sk, www.kamposkole.skwww.pohnitesvetom.skwww.vasaeuropa.sk, www.skoly-info.skwww.infovek.sk www.svsmi.sk, www.siov.sk