Výchovné poradenstvo

 Výchovná poradkyňa:  Mgr. Alexandra Staňová

Konzultačné hodiny:

Streda:
od 12:30 do 14:00
na telefónnom čísle: 02/45958132 alebo osobne v budove ZŠ Tomášov


TESTOVANIE 9 – 2020

CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV DEVIATYCH ROČNÍKOV:

                                   sa ruší

CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV DEVIATYCH ROČNÍKOV:

náhradný termín:                sa ruší

Informácie je možné získať priamo na internetovej stránke NÚCEM www.nucem.sk v časti Testovanie 9.


                                                       NEPREHLIADNITE!!!!!

Dôležité informácie pre žiakov a zákonných zástupcov:

                                                   Prihlášky na stredné školy

Termín podania prihlášok (talentové odbory) najneskôr do:   20.2.2020

Talentové skúšky:   termín bude upresnený MŠVV a Š SR

Termín podania prihlášok na (netalentové odb.) SŠ najneskôr do:   15.5.2020

k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.

1.kolo prijímacích skúšok:    1. termín:   najneskôr do 30. júna 2020

                                                        2. termín:   najneskôr do 30. júna 2020

2.kolo prijímacích skúšok:   termín bude upresnený MŠVV a Š SR

– vyhlasujú stredné školy, ktoré nemajú dostatočný počet študentov

– môžu sa ho zúčastniť žiaci, ktorí sa nedostali na žiadnu školu, alebo chcú ísť na inú školu, resp. odbor, ktorý nemá škola naplnený.


TESTOVANIE 5 – 2019

Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov:

20. november 2019

HARMONOGRAM: Testovanie 5 – 2019 (20. november 2019 streda)


Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou, dotazník záujmov, zručností môžete získať na internetových stránkach:                                       www.svslm.skwww.stredneskoly.euwww.strednaskola.skwww.povolania.euwww.istp.sk, www.svetprace.sk, www.kamposkole.skwww.pohnitesvetom.skwww.vasaeuropa.sk, www.skoly-info.skwww.infovek.sk www.svsmi.sk, www.siov.sk