Výchovné poradenstvo

Výchovná poradkyňa:  Mgr. Alexandra Staňová

Konzultačné hodiny

Štvrtok: 12:10 – 14:10

na telefónnom čísle: 02/45958132 alebo osobne v budove ZŠ Tomášov


TESTOVANIE 5 

Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov 2023/2024

neuskutoční sa 


TESTOVANIE 9

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov 2023/2024

                                     20. marec 2024

Bližšie informácie je možné získať priamo na internetovej stránke NÚCEM www.nucem.sk  –  časť Testovanie 9.


                                                       ! NEPREHLIADNITE !

Dôležité informácie pre žiakov a zákonných zástupcov:

               Prihlášky na stredné školy

Termín podania prihlášok na VŠETKY odbory SŠ (vrátane talentových, osemročných a bilingválnych študijných odborov):

do 20. 3. 2024

1.kolo prijímacích skúšok:   

  • netalentové odbory:                1. termín:  2. 5. – 3. 5. 2024

                                                              2. termín:  6. 5. – 7. 5. 2024

  • talentové odbory:                     1. termín: 26. 4. – 30. 4. 2024

                                                                 2. termín: 9. 5. – 13. 5. 2024

2.kolo prijímacích skúšok:   18. 6. – 19. 6. 2024

– vyhlasujú stredné školy, ktoré nemajú dostatočný počet študentov,

– môžu sa ho zúčastniť žiaci, ktorí sa nedostali na žiadnu strednú školu alebo chcú ísť na inú školu, resp. odbor, ktorý nemá škola naplnený.


Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou, dotazník záujmov, zručností môžete získať na internetových stránkach: www.svslm.skwww.stredneskoly.euwww.strednaskola.skwww.povolania.euwww.istp.sk, www.svetprace.sk, www.kamposkole.skwww.pohnitesvetom.skwww.vasaeuropa.sk, www.skoly-info.skwww.infovek.sk www.svsmi.sk, www.siov.sk