PLAVECKÝ VÝCVIK 12.6 -16.6.2023

Tento školský rok sa 45 žiakov 1.A a 1.B zúčastnilo desaťhodinového plaveckého kurzu vo výcvikovom bazéne X Bionic v Šamoríne. Cieľom kurzu bolo zvládnuť základy a zdokonaliť plavecké spôsoby. Posledná dvojhodinovka bola venovaná súťažným disciplínam a toboganovaniu. Všetci zúčastnení boli odmenení diplomami a medailami, ale hlavne novými zážitkami a zručnosťami, ktorú tu pod vedením skúsených inštruktorov nadobudli. Už sa tešíme na ďalší ročník .

p.uč. Tvarušková a Chrzanová