KONCOROČNÝ ŠKOLSKÝ VÝLET – BUDAPEŠŤ

Dňa 14.06. sme so žiakmi 8.A a 6.A absolvovali koncoročný školský výlet do mesta nazývaného kráľovná na Dunaji, plného histórie, dobrého jedla, vína a hlavne pamiatok, Budapešť. Rieka Dunaj toto mesto rozdeľuje na kopcovitú časť Buda a rovinatú Pesť.

V úvode nášho výletu sme navštívili najväčšie morské akvárium v strednej Európe – Tropikárium. Zažili sme tu neopakovateľnú atmosféru tropického pásma, keďže sme mohli vidieť mnohé exotické zvieratá v ich prirodzenom prostredí a zblízka pozorovať pestrofarebný podmorský svet. Hlavnou atrakciou podmorského sveta bolo pre nás žraločie akvárium s 11 metrov dlhým vyhliadkovým tunelom s objemom 1,4 miliónov litrov slanej vody, v ktorom žije 8 dvojmetrových žralokov spolu s rajami a niekoľkými stovkami rôznych druhov farebných rybiek. Okrem života v hĺbke mora sme sa prešli aj dažďovým pralesom so skutočnou tropickou klímou. Prales je domovom aligátorov, exotických plazov, voľne poletujúcich vtákov a mnohých ďalších exotických zvierat, o čom sme sa mohli osobne presvedčiť.

Naša dobrodružná cesta ďalej pokračovala prehliadkou najzaujímavejších miest Budapešti. Historickú budovu Parlamentu a pahorok Gellért s Citadelou sme si mohli pozrieť buď z náprotivnej strany Budína alebo počas autobusovej prehliadky. Prechádzkou po hradnej štvrti Budína sme sa dostali až k Budínskemu hradu a Chrámu kráľa Mateja s nádherným výhľadom na mesto.  Rybárska bašta s výhľadom na nábrežie Dunaja, ktoré je mimochodom zapísané do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO, nás očarila svojou veľkoleposťou.

            V podvečerných hodinách sme sa po veselej ceste autobusom príjemne unavení a plní zážitkov v zdraví vrátili domov.

Mgr. Andrea Švorcová, PhD.

Mgr. Mária Čongrádyová