Prírodovedné múzeum

Dňa 24.5.2023 sa žiaci 3.A a 3.B triedy zúčastnili exkurzie v Bratislave.

     Najprv sme navštívili Prírodovedné múzeum, kde expozícia Príbeh na Zemi prezentovala vývoj a diverziu dávno vyhynutých spoločenstiev organizmov na Zemi. Expozícia približuje významné evolučné zmeny a prezentuje hlavných zástupcov živočíchov a rastlín jednotlivých geologických období. Expozícia Fauna Slovenska, Biodiverzita Zeme, Zázrak prírody – Klenoty Zeme – prezentuje   1100 ks viac ako 700 minerálov zo slovenských a zahraničných lokalít.

     Po návšteve múzea sme absolvovali 50 minútovú plavbu loďou popod Bratislavské mosty. Z krytej paluby sme mali možnosť pozorovať mosty, modernú výstavbu Bratislavy, Bratislavský hrad a krásy prírody. Pre niektorých žiakov to bola prvá príležitosť vznášať sa na vlnách rieky Dunaj a bol to pre nich veľký zážitok.

triedne učiteľky 3.A a 3.B triedy