Novinky 2021/2022

Slávnostné ukončenie šk. r. 2021/2022

30.06.2022

viac …Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022 bude

30. júna 2022 o 8.00 hod. v Kultúrnom dome v Tomášove.


Riaditeľka Základnej školy, Školská 7, Tomášov, v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008    Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 3 ods. 9 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje
voľno z vyučovania na dni 28.-29.6.2022 (utorok, streda)
žiakom 5. – 9. ročníka
Základnej školy, Školská 7, Tomášov, z dôvodu pokračujúcich stavebných prác
a uzavretia priestorov školy a súčasne mimoriadneho tepla a výstrahy SHMÚ pre vysoké
teploty.


 Turistická prechádzka 3.A a 3.B
 Tomášovský kaštieľ s parkom  

28.06.2022

viac … Školský výlet 6.A a 6.B

22.06.2022

viac …


ŠKOLSKÝ VÝLET – MALKIA PARK

1.A a 1.B trieda

viac…


ENVIROSPEKTRUM

2. stupeň

viac…


PLAVECKÝ VÝCVIK

1. stupeň

viac…


KUCHYŇA V 6.B

6.B

viac…


MAKS

2. stupeň

viac…


Senecké pero – literárna súťaž

22.06.2022

viac …


Školský výlet jaskyňa Driny a hrad Červený Kameň

2.A,  2.B – 7.6. 2022

viac…


Zámok Schlosshof

5.B,  7.A – 31.5. 2022

viac ...


Farebné piatky

1.a 2. stupeň

viac …


WocaBee  – vyhodnotenie súťaže o WocaPoints

3.B,  4.B 1.skupina – 2.polrok 2021/2022

viac …


Malkia Park – školský výlet

15.6.2022 5.A trieda

viac…


Deň vyučovania v prírode

1. a 2. stupeň

viac…


Motýlia záhrada

máj – jún 2022

viac …


Školský výlet 3.A a 3.B

31.05.2022

viac …


Škola v prírode – Deň piaty

20.5.2022

viac…


Škola v prírode – Deň štvrtý

19.5.2022

viac…


Škola v prírode – Deň tretí

18.5.2022

viac…


Škola v prírode – Deň druhý

17.5.2022

viac…


Škola v prírode – Deň prvý

16.5.2022

viac…


Preventívny program – Prevencia kriminality: Trestnoprávna zodpovednosť, Drogy

9.A+9.B – 19.5.2022

viac…


Osmijankova literárna záhrada

1. stupeň

viac…


PROJEKT EDUBEE

29.3.2022

viac…


Preventívny program – Prevencia kriminality: Bezpečné správanie a obchodovanie s ľuďmi

8.A + 8. B – 12.5. 2022

viac…


DOPRAVNÉ IHRISKO

1. stupeň

viac…


DEŇ NARCISOV

28.4.2022

viac…


Projekt „História Bratislavy“

2. stupeň

viac…


Preventívny program z Prevencie kriminality: Kyberšikana

6.A +6.B – 5.5.2022

viac…


Krajské kolo chem. olympiády – Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

28.4.2022

viac …


MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

12.4.2022

viac…


ZBER PAPIERA

1. a 2. stupeň

viac…


DEŇ PRI PECI – pečieme s pánom starostom

4. ročník

viac…


Strom života: Enviropátračky

1. stupeň

viac…


Environmentálna výchova – Deň Zeme
Staráme sa o životné prostredie – recyklácia

3.A a 3.B  – 22.04.2022

viac …


Pytagoriáda

29. – 30.3.2022

viac…


Burza kníh

1. a 2. stupeň

viac…


Čitateľský oriešok 8
poznáme víťazov – postupujúcich do záverečného kola

06.04.2022

viac … HLASUJTE!


Marec – mesiac knihy (krúžok Nápadníček)

4.4.2022

viac…


MY BEST FRIEND and ME
ANJ v 3.B 2.sk.

31.03.2022

viac …


Okresné kolo chemickej olympiády

25.3.2022

viac…


Povesť moja obľúbená …

3.A trieda

viac…


YPSILON

1. a 2. stupeň

viac…


Roboty Robobloq

6.B trieda

viac….


Ekoolympiáda

11.3.2022 

viac…


STRATY A NÁLEZY

9.3.2022

viac…


VŠETKOVEDKO

9.3.2022

viac…


Preventívny program z CPPPaP: Teambuilding – 8.A

16.2.2022

viac…


Preventívny program z CPPPaP: PSYCHOHYGIENA – 7.A

15.2.2022

viac…


Farebné piatky

1. a 2. stupeň

viac…


Známe osobnosti Slovenska – VLA v 3.B

14.02.2022

viac …


MY  DAILY  ROUTINE
ANJ – 4.B 1.skupina

08.02.2022

viac …


WocaBee  – vyhodnotenie súťaže o WocaPoints

3.B,  4.B 1.skupina – 1.polrok 2021/2022

viac …


Môj jedálny lístok – PDA v 3.B

01.02.2022

viac …


Matematická olympiáda

26.1.2022 

viac…


Enviropátračky

21.01.2022

viac…


Jednoduché stroje – PDA 4.A

14.01.2022

viac …


Kladka – PDA 4.A

10.12.2021

viac …


Váhy  – PDA 3.B

07.12.2021

viac …


Preventívny program z CPPPaP: Predsudky vs. tolerancia – 8.B

18.11.2021

viac…


Prednáška: Pravda o drogách – 9.A a 9.B

2.12.2021

viac…


Projekt: Červené stužky

október – november

viac…


Preventívny program z CPPPaP: Ako sa učiť – 5.A, 5.B

10.11.2021- 5.A + 16.11.2021 – 5.B

viac…


VESMÍR – projekty 4.A z PDA

05.11.2021

viac …


WocaBee – jesenný šampionát

02.11.2021

viac …Medzinárodný deň školských knižníc

27.10.2021

viac…


Výstava jesenných dekorácií na I. stupni

26.10.2021

viac…


Česko-slovenský projekt: Záložka do knihy spája školy

26.10.2021

viac….


Kolobeh vody v prírode
Projekty z prírodovedy – 3.B

26.10.2021

viac …


Brigáda na školskom dvore

24.10.2021

viac…


Oranžový piatok

22.10.2021

viac….


Deň jablka

21.10.2021

viac…


PROJEKT ŠKD – VYVÝŠENÉ ZÁHONY

25.10. 2021

viac…


MY PAPER LION – ANJ v 3.B

21.10.2021

viac …


Projekt: Európska noc výskumníkov

október 2021

viac…


Interaktívna prednáška: „Na štarte k mužnosti “ –  chlapci 7.A

1.10.2021

viac…


Interaktívna prednáška s besedou: „Nestresuj sa stresom“ – 5.A  a 5.B

1.10.2021

viac…


Interaktívna prednáška: „Dospievam alebo život plný zmien…“ –  dievčatá 7.A

1.10.2021

viac…


Práce deviatakov na biológii

september 2021

viac…


Preventívny program: Teambuilding  – 9.B

20.9.2021

viac…


Slávnostné otvorenie šk. r. 2021/2022

02.09.2021

viac …


Otvorenie školského roka 2021/2022

Riaditeľstvo ZŠ v Tomášove oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 bude 2. septembra 2021 o 8,00 hodine v areáli Základnej školy na Školskej ulici.
Na obedy môžu rodičia prihlásiť svoje deti v školskej jedálni, od 24.8.2021 na t.č. 02/459-58-120.
Vyučovanie podľa rozvrhu a činnosť ŠKD sa začína 3. 9.2021.

Po príchode do areálu školy prosíme udržiavať odporúčané odstupy.

Podrobné informácie _ 24082021

Vstup_do_skoly
Vyhlasenie_bezpriznakovost


Odporúčané školské potreby pre žiakov jednotlivých ročníkov:

1. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
2. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
3. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
4. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
5. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
6. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
7. ročník_Základné odporúčané šk. poreby
8. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
9. ročník_Základné odporúčané šk. potreby