Preventívna aktivita – Psychohygiena (bežného dňa aj v záťažových situáciách) – 7.A + 7.B

29.9.2022 v 7.A a 30.9.2022 v 7. B prebiehala preventívna aktivita z CPPPaP Senec na tému: Psychohygiena (bežného dňa aj v záťažových situáciách). Aktivitu viedla p. psych. Mgr. K. Malinovská. Cieľom aktivity bolo naučiť žiakov ako efektívne zvládať stres a záťažové situácie, ako si časovo zorganizovať deň, rozprávali sa o možnostiach efektívneho relaxu a relaxačných činností a o spôsoboch obnovy fyzických a psychických síl.

koor. prev. Mgr. I. Pilinská