Výroba adventných venčekov

Žiaci našej školy sa opäť zapojili do každoročnej súťaže o najkrajšiu vianočnú ikebanu alebo adventný venček. Do školy si priniesli všetky veci na výrobu a v príjemnej vianočnej atmosfére popri vianočných pesničkách vyrábali krásne venčeky a ikebany. Všetky výrobky sa predávali následne na vianočných trhoch v Tomášove. Porota musela vybrať 3 najkrajšie výrobky. Výber bol veľmi ťažký, keďže všetky venčeky boli nádherné. 3. miesto získali Otto Kireth a Matej Divko zo 7.B, 2. miesto získal Hugo Uzsák z 5.B a na 1. mieste sa umiestnil venček Matiasa Šteffeka z 5.B. A cenu za najoriginálnejší výrobok získala Natálka Pôbišová z 8.A. Všetkým gratulujeme! Veľká pochvala patrí ale všetkým deťom, ktoré sa do výroby venčekov s nadšením zapojili. Strávili sme spolu príjemné chvíle a som rada, že táto krásna tradícia na škole stále pokračuje. Koordinátorka šk. parlamentu p. uč. Radová